Vrienden van Heidelberg en Dordrecht

Word vriend!

Steun de stichting

De schatten van de Reformatie, die wij in Nederland veelvuldig hebben, ook weer terug te brengen in Duitsland en andere Duitssprekende landen, zijn financiën onmisbaar.

Doneer hieronder gemakkelijk online via een Tikkie:

Doneren via een Tikkie

Helpt u mee? Door u op te geven als donateur steunt u ons werk. U kunt zich via onze  website onder het kopje ‘Welkom’ direct aanmelden als donateur. U ontvangt dan ook driemaal per jaar onze informatieve Nieuwsbrief, zodat u op de hoogte blijft van ons werk, de situatie in het Duitse taalgebied en onze plannen voor de toekomst. De stichting heeft een ANBI-status, zodat uw gift aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting of vennoot-schapsbelasting. De Heere zegene uw gift en ons werk.

Bankoverboeking

Uw financiele steun is welkom op Iban:
NL35 ABNA 0548 9879 20
t.n.v. Stichting Vrienden van Heidelberg & Dordrecht.  

Bijzondere giften

Naast reguliere giften kunt u de stichting Vrienden van Heidelberg & Dordrecht op nog twee bijzondere manieren steunen: door middel van de periodieke schenking en de nalatenschap.

Meer over schenken en nalaten

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de penningmeester; dhr. K. Timmer 0345-623611 (e-mail: jacobustimmer@gmail.com).

 

Online doneren

Ja, ik word vriend van Stichting Vrienden van Heidelberg en Dordrecht en steun:

Uw gegevens

Rekeningdetails

Presentatie stichting

Wilt u een voorlichting aanvragen?

Meer informatie over voorlichtingen
Wilt u ons steunen?

Help mee boeken vertalen voor onze buren!

Wordt vriend

Onze doelstelling:

Vertalen naar de Duitse taal

Vertalen

naar de Duitse taal
Gods woord in Duitstalige gebieden

Gods woord

in Duitstalige gebieden