Vrienden van Heidelberg en Dordrecht

Uitgeverijen

Uitgeverijen

Om de reformatorische lectuur in Duitsland (en natuurlijk in Oostenrijk en Zwitserland) te verspreiden werken we samen met verschillende uitgeverijen. Deze uitgeverijen geven we financiële steun. Samen denken we na over thema’s die in Duitsland spelen en aan de hand daarvan proberen we geschikte boeken te vertalen en uit te geven. Met de verschillende uitgeverijen proberen we een gevarieerd publiek te bereiken: van voluit reformatorische piëtisten en conservatieve Rusland-Duitsers tot mensen die weinig van de Bijbel afweten.

Reformationsgesellschaft Heidelberg (RGH) en Sola Gratia Medien (SGM)

Het meest nauwe contact hebben we met RGH/SGM. De RGH is geen uitgeverij, maar een stichting die de geestelijke erfenis van de Reformatie in de Duitstalige wereld ‘opnieuw wil beleven en in de christelijke gemeenten opnieuw wil doen gelden’. De stichting heeft enkele speerpunten: de vijf sola’s van de Reformatie, het zingen van psalmen in plaats van gezangen en het gebruik van de Heidelbergse Catechismus. Om deze punten te verwezenlijken, wordt onder andere eenvoudige geestelijke lectuur gepubliceerd.

Zoals gezegd werken we als Stichting Vrienden van Heidelberg en Dordrecht al jaren nauw samen met de RGH. Dit resulteerde in 2019 in de oprichting van Sola Gratia Medien (SGM). Deze kleine uitgeverij heeft in 3 jaar tijd met onze hulp bijna 50 boeken uitgegeven! Dit is een enorme prestatie voor deze uitgeverij, die maar één vaste werknemer in dienst heeft en verder gebruik maakt van freelance vertalers en vrijwilligers. Zonder uw financiële bijdrage was dit ook zeker niet gelukt!

Presentatie stichting

Wilt u een voorlichting aanvragen?

Meer informatie over voorlichtingen
Wilt u ons steunen?

Help mee boeken vertalen voor onze buren!

Wordt vriend

Onze doelstelling:

Vertalen naar de Duitse taal

Vertalen

naar de Duitse taal
Gods woord in Duitstalige gebieden

Gods woord

in Duitstalige gebieden