Vrienden van Heidelberg en Dordrecht

doelstelling

Wat hopen we te bereiken met Stichting vrienden van Heidelberg en Dordrecht

Duitsland is terechtgekomen in een geestelijke duisternis. Waar er in 1563 een verlangen was naar een zuiver gereformeerd troostboek (de Heidelbergse Catechismus), is de inhoud van de Heidelberger vandaag de dag voor verreweg de meeste Duitsers onbekend. Nog maar weinig mensen belijden de onfeilbaarheid van de Bijbel en de leer van vrije genade. In plaats daarvan is er, ook binnen de landskerk (de Evangelische Kirche Deutschland), alle ruimte voor de moderne tijdgeest. De Drie-Enige God wordt gelijkgesteld met goden uit andere religies en voor de Bijbelse boodschap is weinig plaats.

Ons belangrijke doel

Ons belangrijke doel is dat de boodschap van de Reformatie in alle Duitstalige gebieden wordt (terug)gebracht. Wij verlangen het geestelijk erfgoed van Schrift en belijdenis te verspreiden en mede hierdoor een Schriftuurlijk-bevindelijke prediking te bevorderen. Hiermee bedoelen we een prediking waarin de mensen horen van Gods vrije, soevereine genade. De Bijbelse drieslag - ellende, verlossing en dankbaarheid  - moet opnieuw klinken.  Het zijn de grondtonen die we terugvinden in Gods Woord en die in de kerk van de (Nadere) Reformatie helder gepreekt werden. Wij geloven dat dit een middel kan zijn voor een opleving in de kerk van Duitsland. Daarbij beseffen we: aan Gods zegen is alles gelegen.
 

“Beste Duitsers: koopt, nu de markt voor uw deur staat, brengt bijeen nu de zon schijnt en het goed weer is, maakt gebruik van Gods Woord en Zijn genade nu die er zijn. Want u moet weten dat Gods Woord en genade zijn als een stortbui die voorbijtrekt en niet terugkomt waar hij eenmaal geweest is.”
 

We proberen onze doelstelling te realiseren door het vertalen en uitgeven van reformatorische lectuur. Hierbij denken wij onder andere aan boeken van de puriteinen en gereformeerd-piëtistische lectuur uit Nederland. Met deze boeken proberen wij zowel gemeenteleden en predikanten als ook niet-kerkelijke Duitsers te bereiken. Dit betekent dat we een breed scala aan genres willen vertalen: zowel ‘stevige kost’ als van Calvijn en Owen als ook evangelisatiemateriaal van Ryle.

Ooit sprak Luther de indringende woorden: “Beste Duitsers: koopt, nu de markt voor uw deur staat, brengt bijeen nu de zon schijnt en het goed weer is, maakt gebruik van Gods Woord en Zijn genade nu die er zijn. Want u moet weten dat Gods Woord en genade zijn als een stortbui die voorbijtrekt en niet terugkomt waar hij eenmaal geweest is.”

Deze aandrang van Luther om Gods Woord te onderzoeken is nog steeds van kracht. Dan is er hoop voor Duitsland, Oostenrijk, Turkije en Zwitserland. Ook in die landen is er nog een overblijfsel van Bijbelgetrouwe mensen. Moge ons werk “een wolkje zijn als eens mans hand.” Bid dat de hemel zal scheuren (Jes. 64) en dat stortbuien van genade nog zullen neerdalen!

Lees meer over onze identiteit

Presentatie stichting

Wilt u een voorlichting aanvragen?

Meer informatie over voorlichtingen
Wilt u ons steunen?

Help mee boeken vertalen voor onze buren!

Wordt vriend

Onze doelstelling:

Vertalen naar de Duitse taal

Vertalen

naar de Duitse taal
Gods woord in Duitstalige gebieden

Gods woord

in Duitstalige gebieden