Vrienden van Heidelberg en Dordrecht

Waarom steunen?

We hebben u echt nodig!

Het kan zijn dat u denkt: waarom zouden wij lectuurverspreiding in het rijke Duitsland moeten steunen? Duitsland is toch het land van Luther? Daar begon toch de Reformatie? Precies, dat klopt helemaal. Alleen, er is bij onze oosterburen tegenwoordig maar weinig over van deze geestelijke erfenis. Graag leggen wij u uit waarom het tóch nodig is om er lectuur te verspreiden en waarom wij daarvoor uw steun nodig hebben.

1. Duitsland is een geestelijke woestijn geworden.


Het is triest maar waar: van de schatten en het erfgoed van de Reformatie is vandaag vrijwel niets meer over in Duitsland. De naam van Luther wordt nog wel genoemd, maar zijn boodschap wordt niet of nauwelijks meer gehoord. De Duitse landskerk is door en door vrijzinnig geworden. De Schriftkritiek heeft verwoestend gewerkt. En verder? In de tijd van de Reformatie kostte een aflaat tegen de zonde nog geld. Nu worden, zondag aan zondag, naar een woord van prof. dr. Georg Huntemann, “bakken vol genade voor niets uitgestort” over mensen die daar totaal niet om verlegen zijn. Hier en daar zijn er nog enkelingen die het Woord van vrije genade liefhebben. Ze bevinden zich soms binnen de Evangelisch-Lutherse Kerk maar meestal erbuiten. In zogenoemde vrije kerken gaat de Bijbel gelukkig nog open, maar helaas is de leer van de vrije wil daar vaak in de plaats gekomen van Gods vrije gunst.
 
Intussen is ook de Heidelbergse Catechismus dood kapitaal geworden. Terwijl die in Nederland nog steeds rente draagt, is er vrijwel geen Duitser meer die weet heeft van de “eenvoudige Heidelberger” (Kohlbrugge). De geestelijke nalatenschap van Ursinus en Olevianus is een vergeten boek geworden. Duitsland is een welvarend land, maar in geestelijk opzicht is dit land met zijn bijna 84 miljoen inwoners veranderd in een woestijn.
 
Moet ons dat niet aangrijpen? Duitsland ligt vlakbij. We hoeven geen verre zendingsreis te maken als we iets voor Duitsland willen doen. De Duitsers zijn onze naaste buren. Zullen we ons inzetten voor andere landen en werelddelen en onze buren voorbijlopen?

Meer informatie over de toestand in Duitsland? Bekijk de pagina ‘Geestelijk klimaat’.

2. Als Nederlanders hebben we veel aan Duitsland te danken.

Ruim 500 jaar geleden begon in het land van Maarten Luther de Reformatie. Volgelingen van hem brachten de Nederlanders in aanraking met het protestantisme. Calvijn, Zwingli en Knox werkten de leer van Luther verder uit, maar het begon in Duitsland! De Heere heeft de Duitsers willen gebruiken om door hen ook in ons land het Bijbelse Evangelie te brengen. Sola Scriptura, Sola Gratia, Sola Fide, Solus Christi, Soli Deo Gloria!

Na Luthers 95 Stellingen in 1517 is de Reformatie verdergegaan. Leerlingen van Calvijn streken neer in de Palts. Aan hen hebben wij de Heidelbergse Catechismus te danken. Het boekje, dat in 1563 verscheen, werd door de Nederlandse kerk aanvaard op de Synode van Dordrecht (1618-1619). Daar komt nog wat bij. Na 1517 heeft de geschiedenis niet stilgestaan. Inmiddels heeft deze parel zich over heel de wereld verspreid. Na ruim 450 jaar heeft die nog niets aan actualiteit verloren. Niet voor niets wordt het boekje soms aangeduid als “Sions leer- en troostboek”.
  
Er ligt daarom een ereschuld op ons. Je zou het ook een liefdeschuld kunnen noemen. Graag willen wij de schatten van de Reformatie “teruggeven” aan de Duitsers. We willen het erfgoed dat we van hen ontvangen hebben met hen delen. Doet u mee?

3. Er zijn veel mogelijkheden om iets voor Duitsland te doen.

 
De Stichting Vrienden van Heidelberg en Dordrecht richt zich vooral op lectuurverspreiding. Daarbij maken wij gebruik van onze Duitse contacten (Bijbelgetrouwe uitgevers, organisaties en personen). Geschriften van Engelse puriteinen en soms ook Nederlandse oudvaders worden in het Duits vertaald en gepubliceerd. Ook gereformeerde geschriften van Duitse bodem vinden hun weg.

Daarnaast proberen we met onze boeken aanwezig te zijn op beurzen en conferenties in Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk. Zo proberen we in contact te komen met kerkelijke gemeenten. Daarnaast verspreiden we ook kleine brochures met losse preken, voor zowel kerkelijke als niet-kerkelijke Duitsers.
 
Sinds kort richten wij ons ook op “follow up” werk. Het is immers niet genoeg dat er boeken worden uitgegeven. Het gaat erom dat ze “landen” en begrepen worden. We houden dus de vinger aan de pols bij de uitgevers. En we doen mee aan conferenties en seminars waar christenen en kerkleiders bijeenkomen om onderwijs te ontvangen en toegerust te worden.
 
Uiteraard richten we ons ook op Duitstalige gebieden zoals Oostenrijk en een deel van Zwitserland. Daarnaast werken we in Turkije. In dit land, dat steeds meer aan het islamiseren is, leiden ongeveer 100 kleine protestantse gemeenten een veelal verborgen bestaan. We zijn blij dat we hen kunnen dienen met lectuurpakketten. Zodoende mogen we ook daar het beste uit onze gereformeerde traditie doorgeven. Helpt u mee? Bid u mee?

Lees onze doelstellingen

Presentatie stichting

Wilt u een voorlichting aanvragen?

Meer informatie over voorlichtingen
Wilt u ons steunen?

Help mee boeken vertalen voor onze buren!

Wordt vriend

Onze doelstelling:

Vertalen naar de Duitse taal

Vertalen

naar de Duitse taal
Gods woord in Duitstalige gebieden

Gods woord

in Duitstalige gebieden