Vrienden van Heidelberg en Dordrecht

ANBI Verantwoording

ANBI Verantwoording

Lees hier het Standaardformulier publicatieplicht ANBI Algemeen

Beloningsbeleid: Bestuurders ontvangen geen beloning.  
 
Balans per 31-12-2021  

ACTIVA

 

Vaste activa

0,00

Vlottende activa  

210.888,00

Totaal   210.888,00
     

PASSIVA

 

Vaste passiva

175.136,00

Voorzieningen

0,00

Vlottende passiva 35.752,00
 
Totaal   210.888,00
         


Winst en Verliesrekening 2021

  2021 Begroting 2021        

Baten

     

     

 

Giften particulieren    

54.052,00

42.000,00      

 

Giften bedrijven     0,00 10.000,00      

 

Giften kerken     0,00 27.500,00      

 

Overige inkomsten     49.573,00 8.000,00      

 

Totaal       103.625,00 87.500,00        
                   

Lasten

     

       
Kosten vertaalwerk en drukwerk    

2292,00

72.750,00        
Overige kosten    

136.073,00

33.500,00        
Totaal       138.365,00 106.250,00        
                   
Resultaat       -34.740,00 -18.750,00        
                   


Lees hier ons beleidsplan voor 2021 t/m 2024


 

Presentatie stichting

Wilt u een voorlichting aanvragen?

Meer informatie over voorlichtingen
Wilt u ons steunen?

Help mee boeken vertalen voor onze buren!

Wordt vriend

Onze doelstelling:

Vertalen naar de Duitse taal

Vertalen

naar de Duitse taal
Gods woord in Duitstalige gebieden

Gods woord

in Duitstalige gebieden