Bent u een vriend van Heidelberg en Dordrecht?

Ook dit jaar (2021) geen Kerkhistorische reis.

Evenals in 2020 zal er ook in 2021 geen kerkhistorische reis zijn. Gezien de corona-crisis met alle onzekerheden
achten we het ook dit jaar niet verantwoord. Om de pijn, die dit besluit bij velen en bij ons teweegbrengt, enigszins
te verzachten, hopen we voor al onze reisvrienden een ontmoetingsdag te houden.
Een dag om in de zo kenmerkende reissfeer de onderlinge band te bewaren en te versterken.
Alle reisgenoten van 2019 maar ook van eerdere jaren zijn dan ook hartelijk welkom.
Deze dag, in de ons zo bekende Duikenburg hopen we te houden op: DV zaterdag 4 december a.s.
 
In de tweede helft van DV oktober zullen we de nadere invulling en hoe u zich  kunt aanmelden
hier op de site vermelden.
Wij adviseren u als belangstellende dan ook in uw agenda te noteren dat u ergens in week 42 op de site
kijkt en uiteraard 4 december alvast reserveert.
 
We hopen van harte dat deze ontmoetingsdag door kan gaan, echter in de bewustheid
van DV – zo de Heere wil en wij leven -  
 
Het reisteam,
Marius Timmermans
Lambert Kisteman
Bert Verhoef.