Vrienden van Heidelberg en Dordrecht

Vooruitblik

Onze vooruitblik

Er zijn verblijdende ontwikkelingen waar te nemen. In het voorjaar van 2017 heeft de Stichting Vrienden van Heidelberg en Dordrecht een special uitgave rondom de Heidelbergse Catechismus doen uitkomen. Daarmee is de aandacht gevestigd op een aantal gedenkwaardige gebeurtenissen uit het verleden. In 2013 was het 450 jaar geleden dat de Catechismus voor het eerst werd uitgegeven. In 2017 herdachten wij vijfhonderd jaar Reformatie en in 2018 was het 400 jaar geleden zijn dat de Synode van Dordrecht haar openingszitting hield.
Met een speciaal herdenkingsboekje hebben we deze gebeurtenissen onder de aandacht van een breed publiek gebracht. Het boekje fungeerde (fungeert?) tevens als welkomstgeschenk voor nieuwe donateurs / nieuwsbrieflezers van onze stichting.

Stiching Vrienden van Heidelberg en Dordrecht

De stichting mag al vele jaren goed werk doen. Dit betreft allereerst ons buurland Duitsland. Wij achten dit een ereschuld aan het land van waaruit wij zoveel reformatorische schatten hebben ontvangen, maar waar men die schatten helaas zelf grotendeels is kwijtgeraakt.
Vele werken uit de Reformatie, de Nadere Reformatie en het Puritanisme zijn inmiddels vertaald en uitgegeven. Tegelijkertijd lag daar ook een stuk zorg. Er zijn nogal wat boeken die het waard zijn om vertaald te worden. Echter, wij konden maar moeilijk vertalers vinden die in staat zijn deze lectuur vanuit het Nederlands of het Engels naar het Duits te vertalen. Kortom, de arbeiders waren weinige. Daarin is – Gode zij dank – een kentering gekomen. In de achterliggende paar jaren mochten wij in contact komen met meerdere personen die deze arbeid met veel liefde en deskundigheid hebben opgepakt. Wij zijn daar erg blij mee!  
 
Blij zijn wij ook met onze voorlichters. Zij bezoeken scholen, verenigingen, zangavonden, gezinsbeurzen enzovoorts om het werk van de stichting te promoten en nieuwe donateurs te werven. Voor 2019 stonden en staan ook weer diverse beurzen en markten op het programma. 

Goede contacten met Duitsland

De stichting heeft een aantal goede contacten in Duitsland, die ons helpen bij de lectuurverspreiding. Ook worden er een aantal Bijbelgetrouwe studenten voorzien van gereformeerde theologische boeken. Zulke studenten krijgen geen enkele steun van de schatrijke landskerk van Duitsland.
Er is ook contact met enkele christelijke voorgangers in Turkije. Een aantal boekjes is inmiddels in het Turks vertaald en uitgegeven.
 
Voor Duitsland en Nederland worden Public Relations-activiteiten ontwikkeld, onder andere in de vorm van folders e.d. Ook worden meer afzetkanalen in Duitsland en andere Duitstalige landen gezocht voor de reeds vertaalde boeken. Naar de achterban toe willen wij niet alleen nog beter verduidelijken hoe wij de ontvangen bijdragen besteden, maar ook benadrukken dat wij schatplichtig zijn aan de landen waaruit wij het erfgoed van de Reformatie hebben ontvangen.
 
De komende tijd worden er een aantal boeken uitgegeven. Dat betreft boeken van H. van Dam: voor kinderen. Aan de vertaling van het omvangrijke en leerzame boek A Puritan Theology wordt gewerkt. Vertaalde geschriften van Willem Teellinck en John Bunyan. Met andere werken is een begin gemaakt, dit in samenwerking met de Reformations Gesellschaft Heidelberg. Zo mag, onder Gods zegen, het werk zijn voortgang hebben. Draagt u mee? Bidt u mee?

Wilt u een voorlichting? 

Presentatie stichting

Wilt u een voorlichting aanvragen?

Meer informatie over voorlichtingen
Wilt u ons steunen?

Help mee boeken vertalen voor onze buren!

Wordt vriend

Onze doelstelling:

Vertalen naar de Duitse taal

Vertalen

naar de Duitse taal
Gods woord in Duitstalige gebieden

Gods woord

in Duitstalige gebieden