Vrienden van Heidelberg en Dordrecht

Geschiedenis

Onze Stichting door de jaren heen

Het was Marius Timmermans die met het oog op de geestelijke nood in Duitsland besefte dat het nodig was om in dat grote land te evangeliseren. Maar hoe? Het lukte om uit de breedte van de gereformeerde gezindte een bestuur én een comité van aanbeveling bijeen te brengen van predikanten en betrokkenen die zich met toewijding wilden inzetten voor dit belangrijke doel: het vertalen en uitgeven van verantwoorde lectuur, zodat de Duitstalige landen opnieuw kennis konden maken met de schatten van de (Nadere) Reformatie en het Puritanisme.

Na verloop van tijd heeft dhr. M. Timmermans zijn functie als secretaris neergelegd om zich des te beter te kunnen inzetten als contactpersoon voor Duitsland en ook binnen Duitsland. Hij probeert in dit grote land verbindingen te leggen waar dat nodig en mogelijk is. In tegenstelling tot Nederland is er in Duitsland vaak weinig samenwerking tussen behoudende christenen. Samen met een aantal van hen heeft dhr. Timmermans de Reformations Gesellschaft Heidelberg (RGH) opgericht.

Stichting Vrienden van Heidelberg en Dordrecht een begrip

Inmiddels is de Stichting Vrienden van Heidelberg en Dordrecht een begrip geworden. Dankbaar zijn we voor de fondsen waarvan particulieren, kerkenraden en bedrijven ons steeds weer voorzagen, zodat inmiddels bijna 100 (!) titels verschenen zijn. Wat bijzonder dankbaar stemt is het feit dat een ietwat verkorte versie van Matthew Henry’s Bijbelverklaring vertaald kon worden. Momenteel werken we veel samen met een nieuwe uitgeverij: Sola Gratia Medien. Deze kleine Duitse uitgeverij werd gezamenlijk door onze stichting en de RGH opgericht en heeft de afgelopen 3 jaar al meer dan 40 boeken uitgegeven, dankzij uw steun!

In de afgelopen jaren is er het nodige verschoven als het gaat om de bemanning van de Stichting. Mannen van het eerste uur maakten plaats voor nieuwe krachten. Door een recente herstructurering in de taken en functies binnen de Stichting kan het werk efficiënter worden gedaan. Momenteel fungeert ds. J.P. Boiten als secretaris. Hij doet zijn werk met veel enthousiasme en vanuit een grote ervaringsdeskundigheid. Daarnaast is er een bureaumedewerker in dienst genomen. Bart van Zwieten werkt sinds 2021, naast zijn baan als docent Duits in het voortgezet onderwijs, een dag in de week voor onze Stichting. Vanuit zijn kennis van de taal en cultuur en zijn betrokkenheid op de geestelijke toestand in Duitsland probeert hij onder andere contacten te leggen en te onderhouden.

De Heere geve dat bij alle veranderingen die oorspronkelijke roeping voor ogen gehouden mag worden. Mensen vallen weg, maar de Heere blijft Dezelfde. En Hij gaat door met Zijn werk! 

Onze vooruitblik

Presentatie stichting

Wilt u een voorlichting aanvragen?

Meer informatie over voorlichtingen
Wilt u ons steunen?

Help mee boeken vertalen voor onze buren!

Wordt vriend

Onze doelstelling:

Vertalen naar de Duitse taal

Vertalen

naar de Duitse taal
Gods woord in Duitstalige gebieden

Gods woord

in Duitstalige gebieden