Vrienden van Heidelberg en Dordrecht

Privacyverklaring

AVG - Privacyverklaring

De stichting Vrienden van Heidelberg en Dordrecht legt gegevens vast zoals naam, adres, woonplaats, emailadres en overige gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het donateurschap of de verwerking van een eenmalige gift, alsmede ten behoeve van de adressering van onze periodieke nieuwsbrief.

Wij verstrekken uw gegevens uitsluitend aan partijen die diensten voor onze stichting uitvoeren, zoals de drukker van onze nieuwsbrief t.b.v. het afdrukken van het als adresdrager functionerende Optisch Leesbare Acceptgiroformulier (OLA) en de ABN AMRO bank voor de verwerking van incassomachtigingen, en alleen die gegevens die voor de betreffende verwerking noodzakelijk zijn. Alle aan ons toevertrouwde informatie wordt door ons en door onze dienstverleners vertrouwelijk behandeld.

Uw emailadres wordt uitsluitend gebruikt om informatie te sturen die onze stichting betreft. Uw gegevens worden alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen. U kunt zich te allen tijde afmelden als nieuwsbrieflezer/donateur. U kunt daarvoor het afmeldingsformulier www.svvhed.org/nieuwsbrief/afmelden op onze website www.svvhed.org gebruiken of een mail sturen aan het secretariaat van onze stichting: info@svvhed.org.

Ook adreswijzigingen en andere wijzigingen kunt u doorgeven aan ons secretariaat, via het speciale formulier www.svvhed.org/nieuwsbrief/adreswijziging op onze website www.svvhed.org, via een mail aan info@svvhed.org of telefonisch via 0548-515707.

De stichting Vrienden van Heidelberg en Dordrecht zorgt voor een goede en passende beveiliging (zowel technisch als fysiek) van de aan haar toevertrouwde persoonsgegevens.

Presentatie stichting

Wilt u een voorlichting aanvragen?

Meer informatie over voorlichtingen
Wilt u ons steunen?

Help mee boeken vertalen voor onze buren!

Wordt vriend

Onze doelstelling:

Vertalen naar de Duitse taal

Vertalen

naar de Duitse taal
Gods woord in Duitstalige gebieden

Gods woord

in Duitstalige gebieden