Vrienden van Heidelberg en Dordrecht

Identiteit

Wat wij belijden

Ons fundament is het onfeilbare Woord van God. Wij geloven dat dit zuiver wordt samengevat en uitgelegd in de Drie Formulieren van Enigheid: de Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels.

Wij hechten waarde aan de bekende vijf sola’s: Sola Scriptura: alleen door de Schrift, Sola Gratia: alleen door genade, Sola Fide: alleen door het geloof, Solus Christus: alleen Christus en Soli Deo Gloria: alleen aan God de eer

Daarnaast staan wij ook ten volle achter de zogenoemde vijf punten van het calvinisme: de totale verdorvenheid van de mens, de onvoorwaardelijke uitverkiezing, de beperkte verzoening door het offer van Christus, de onwederstandelijke genade en de volharding der heiligen. Deze punten zijn op de Synode van Dordrecht (1618-1619) in de Dordtse Leerregels vastgesteld en aanvaard als verklaring van de rechtzinnige leer die uit Gods Woord is genomen.

De bovengenoemde beginselen komen tot uitdrukking in de door ons uitgebrachte lectuur, waarin wet en Evangelie, dood en leven, zegen en vloek steeds weer in een Bijbels evenwicht wordt verkondigd. Wij vinden het belangrijk dat in de boeken aandacht is voor het werk van de Drie-Enige God: van de Vader in de verkiezing, van de Zoon in de verlossing en van de Heilige Geest in de heiligmaking. Wij weten ons over kerkmuren en landsgrenzen heen verbonden met degenen die dezelfde overtuiging zijn toegedaan.

Lees meer over onze geschiedenis

Presentatie stichting

Wilt u een voorlichting aanvragen?

Meer informatie over voorlichtingen
Wilt u ons steunen?

Help mee boeken vertalen voor onze buren!

Wordt vriend

Onze doelstelling:

Vertalen naar de Duitse taal

Vertalen

naar de Duitse taal
Gods woord in Duitstalige gebieden

Gods woord

in Duitstalige gebieden