Vrienden van Heidelberg en Dordrecht

Actueel

2 mei 2024

Christelijke kinderboeken in het Duits

“Toen professor in de theologie Justus Jonas ter herinnering aan de schepping een mooie tak kersen boven de tafel hing en de heerlijke zegen van God in zulke vruchten prees, zei Luther: ‘Waarom beschouwt u dit niet eerder in uw kinderen als de vrucht van uw lichaam? Zij overtreffen toch de vruchten van alle bomen en zijn toch mooiere, heerlijkere schepselen van God? In hen kun je Gods almacht, wijsheid en kunst zien, die hen uit het niets heeft geschapen. Hij schiep hun lichamen, levens en al hun ledematen zo fijn en mooi in één jaar en wil ze voeden en onderhouden. Maar we gaan er aan voorbij en hechten er niet veel waarde aan ... Zoals de Schrift en het gewone spreekwoord zeggen: ‘Hoe meer kinderen, hoe meer geluk! O lieve God, hoe groot is de blindheid, onwetendheid en goddeloosheid van iemand die dit niet kan overwegen, maar zich verzet tegen de allerbeste en heerlijkste gaven van God, ze misbruikt voor alle zonden en schanddaden naar zijn plezier en lust, er geen Deo gratia (God zij dank) voor zingt aan onze Heer!” - Dr. Maarten Luther

Met deze woorden maakte de hervormer dr. Maarten Luther duidelijk wat een grote schat onze kinderen zijn die God ons heeft toevertrouwd. En daarom moeten we ons ook op onze kinderen richten als het gaat om goede Bijbelse literatuur. Er zijn veel christelijke kinderboeken, maar er zijn er maar een paar die ook gekenmerkt worden door de Reformatie. En daarom is er het verlangen om meer Reformatorische kinderboeken in het Duits uit te brengen.

75 spannende Bijbelverhalen

Met de hulp van St. Vrienden van Heidelberg en Dordrecht heeft Sola Gratia Medien onlangs een kinderbijbel uit het Engels kunnen vertalen en drukken. De bekende kinderboekenschrijfster Carine Mackenzie uit Inverness in Schotland heeft bijna 200 werken geschreven voor de gereformeerde uitgeverij van haar man, waaronder de Christian Focus Story Bible. Na een lang werkproces konden we begin januari de Duitse editie uitgeven onder de titel “75 spannende Bijbelverhalen”. Zoals de naam al doet vermoeden, bevat het 75 kindvriendelijke verhalen uit het Oude en Nieuwe Testament. Deze worden aangevuld met korte “God is ...” of “Jezus is ...” uitspraken die samenvatten wat de verhalen leren over onze Redder God. De Bijbel is geïllustreerd met prachtige afbeeldingen.

Deze kinderbijbel is niet zomaar één van de vele andere op de Duitse christelijke boekenmarkt. Zij onderscheidt zich doordat afbeeldingen van Jezus bewust worden vermeden. Hoewel de meeste christenen in Duitsland afbeeldingen van Jezus accepteren of zelfs verlangen, is er een groeiende (gereformeerde) beweging die deze kinderbijbel dankbaar zal ontvangen. De uitgever heeft ook een voorwoord opgenomen dat kinderen aanspreekt en hen (samen met hun ouders) vanuit de Heilige Schrift uitlegt waarom afbeeldingen van Jezus ongepast zijn. Het benadrukt dat de apostelen Jezus echt met eigen ogen hebben gezien, maar ons geen afbeeldingen hebben nagelaten, maar hun woord. De apostolische verkondiging (en in het verlengde daarvan natuurlijk de hele Heilige Schrift) is voldoende voor ons om in geloof te leven en nu al vervuld te zijn van onuitsprekelijke vreugde, ook al hebben we Jezus niet gezien (1 Petrus 1:8). Het verlangen om Jezus te zien is voor christenen natuurlijk en zal vervuld worden als we van geloven naar zien gaan.

“75 spannende Bijbelverhalen” is niet de enige kinderbijbel zonder illustraties van Jezus die in het Duits verkrijgbaar is, maar de vorige selectie is zo beperkt dat de uitgever hiermee graag een dienst bewijst. En met het aansprekende theologische voorwoord voor kinderen, heeft deze uitgave een uniek argument om tot aanschaf over te gaan.

Sebastian Merk voorzitter van Reformationsgesellschaft (RGH)
en Sola Gratia Medien (SGM) met Simon L. Schuster als bestuurslid

 

PS: Vergeet u niet een donatie over te maken?

doneren

Terug naar het overzicht

Presentatie stichting

Wilt u een voorlichting aanvragen?

Meer informatie over voorlichtingen
Wilt u ons steunen?

Help mee boeken vertalen voor onze buren!

Wordt vriend

Onze doelstelling:

Vertalen naar de Duitse taal

Vertalen

naar de Duitse taal
Gods woord in Duitstalige gebieden

Gods woord

in Duitstalige gebieden