Vrienden van Heidelberg en Dordrecht

Actueel

2 april 2024

Gedoopt en dus gered

Zondagochtend, de klokken luiden. Ga je eruit of draai je jezelf nog eens om? Wat is voor jou een reden om naar de kerk te gaan. God ontmoeten en aanbidden? Bijbeluitleg? Je vrienden zien? Moet je mee? In Duitsland draaien steeds meer mensen zich nog eens om. Zondag is een uitslaapdag. En we zijn gedoopt en dus gered, dus wat is het probleem? 

Gered door de doop? 

Vanaf het moment dat het christendom zich verspreidde, werden hele gezinnen gedoopt. Naar mate de tijd vorderde verdween de gedachte aan bewust berouw en zich tot God wenden. De doop werd een teken dat mensen door God werden aanvaard en vanaf dat moment bij de christelijke gemeenschap behoorden. Maar, wat werkt deze visie die in Duitsland breed leeft, uit? 
Denkvraag: Wat betekent de doop voor jou? 

Gered dus uitslapen 

Kijk je naar mensen die door Jezus worden gered dan zie je een levensveranderende houding. Zacheüs werd na zijn ontmoeting met Jezus een totaal ander mens. Hij kreeg spijt van zijn corrupte leven en gaf degene die door hem schade hadden geleden viervoudig terug. Ook gaf hij de helft van zijn bezit aan de armen. Duitsland heeft ruim 83 miljoen inwoners. 30 % noemt zich protestant. In Duitsland ben je gered als je bent gedoopt, maar de impact is massale kerkverlating, wat zegt dat? Vorig jaar vertrokken er 380.000 leden van de 19,1 miljoen. Slechts 3,5 % van de leden van de grootste Protestantse Kerk van Duitsland (de EKD die staat voor twintig lutherse, geformeerde en verenigde kerken) bezoekt op zondag nog een dienst. De EKD geeft zelf aan dat christenen mogelijk niet meer op zondag bijeen moeten komen, maar op een ander moment. Zondag is immers uitslaapdag en gezinsdag.
Denkvraag: Kun je gered zijn en toch de kerk links laten liggen?  

Verwaterd christendom 

Vaak wordt gedacht dat de kerkelijke situatie in Duitsland is als in Nederland. De Duitse Maarten Luther was op 31 oktober 1517 de gangmaker van de reformatie met zijn 95 stellingen waarmee hij de wantoestanden in de Rooms-Katholieke kerk aankaartte. Dankzij de boekdrukkunst werden zijn ideeën snel verspreid. Bijna de helft van de Europanen ging over naar het protestantisme. Maar het is verdrietig te moeten zeggen dat de volgelingen van Luther al snel de praktische grondslagen van de grote hervormer hebben verlaten. Zijn diepe weg hoe hij ooit met een rechtvaardig God verzoent kon worden was hun te zwaar. Het gedachtegoed van Erasmus is omarmd. De theologie van Rudolf Bultmann heeft de kerk in Duitsland van het geloof beroofd en de theologie van Karl Barth heeft tenslotte de kerkgangers doen besluiten dat de wekelijkse kerkgang niet meer nodig is. De boodschap van de reformatie is bijna in heel Duitsland verdwenen, wat rest is een verwaterd christendom. 

Reformatorisch geluid zeldzaam  

In Nederland kun je op vele plekken op zondag naar een gemeente waar de Bijbel wordt uitgelegd en de leer van de Reformatie wordt gehoord. Duitse christenen hebben die mogelijkheden nauwelijks. Het aantal kerken waar je de leer van Luther en Calvijn hoort is zeldzaam geworden. En er bestaat in Duitsland ook niet zoiets als kerkdienst gemist. Ook is er geen reformatorisch radiostation. 
Denkvraag: Op welke manier kan een Duitse jongeren het evangelie horen? 

Opwekking in Duitsland 

De Stichting Vrienden van Heidelberg en Dordrecht heeft het verlangen dat (jonge) mensen horen van Gods genade. En dat de Bijbelse drieslag – ellende, verlossing en dankbaarheid – opnieuw gaat klinken. In samenwerking met lokale partners bieden zij sinds 2003 de Duitse bevolking weer de Bijbel en ze vertalen veel boeken van bijvoorbeeld: Calvijn, Matthew Henry of Ryle. Inmiddels zijn er al ruim 100 titels vertaald en uitgegeven. Met deze boeken proberen zij zowel gemeenteleden en predikanten als ook niet-kerkelijke Duitsers te bereiken. Studenten bereikt de Stichting door de boeken cadeau te doen aan de universiteitsbibliotheek. De komende jaren wil de Stichting ook publicaties uitgeven voor kinderen van 6-10 jaar. Ouders kunnen een boek voorlezen of cadeau doen aan hun (klein)kind. De hoop is dat steeds meer mensen in Duitstalige landen de schat van de Reformatie herontdekken en dat er zo een geestelijke opwekking mag ontstaan. 
Peiling:  Laat ons weten welk christelijk boek jij een ongelovige jongere gunt in Duitsland?

Jouw leeftijdgenoten in Duitsland 

Nu je op de hoogte bent van de situatie in Duitsland vraag je je misschien af wat jij kunt doen.

  • Laat ons via een mailtje weten welk christelijk boek jij een (on)gelovige jongere gunt in Duitsland? Mogelijk kunnen wij deze titel voor jongeren in Duitsland vertalen!
  • Bid om een opwekking in Duitsland. 
  • Bid dat we als Stichting van de Vrienden van Heidelberg en Dordrecht steeds meer (jonge) mensen mogen bereiken met onze uitgaven. 
  • De Stichting geeft graag een voorlichtingsavond op jullie club of vereniging. 
  • Ga na of er kansen zijn om een actie te organiseren bijvoorbeeld op de vereniging die je bezoekt. De opbrengsten worden ingezet voor uitgaven. 
  • Ga de mogelijkheden na om in jouw kerk te collecteren voor de SVVHED. 

Ds. J.P. Boiten, secretaris
 

doneren   Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Terug naar het overzicht

Presentatie stichting

Wilt u een voorlichting aanvragen?

Meer informatie over voorlichtingen
Wilt u ons steunen?

Help mee boeken vertalen voor onze buren!

Wordt vriend

Onze doelstelling:

Vertalen naar de Duitse taal

Vertalen

naar de Duitse taal
Gods woord in Duitstalige gebieden

Gods woord

in Duitstalige gebieden