Vrienden van Heidelberg en Dordrecht

Actueel

7 december 2023

Verhindert hen niet

Deze woorden sprak de Heere Jezus, (Markus 10:14) toen er kinderen tot Hem werden gebracht, maar de discipelen dat wilden verhinderen. Vonden zij dat Jezus belangrijkere dingen te doen had dan Zich met kinderen in te laten; wat begrepen kinderen immers van het Koninkrijk Gods?

Echter, hoe anders bleek de Heere Jezus daarover te denken. Hij reageert scherp op het gedrag van Zijn discipelen, lees maar: Maar Jezus dat ziende, nam het zeer kwalijk en zeide tot hen: Laat de kinderkens tot Mij komen en verhindert hen niet; want derzulken is het Koninkrijk Gods. Uit dit gebeuren blijkt wel hoe belangrijk het is om de kinderen bij Jezus te brengen en hoe welkom ze bij Hem zijn. Maar ja, nadat Jezus alles volbracht heeft is Hij ten hemel gevaren, en is het niet meer mogelijk maar zo met de kinderen tot Hem te lopen. Maar… zou Hij veranderd zijn, mogen, ja moeten kinderen dan nu maar bij Hem wegblijven of van Hem weggehouden worden? Of geldt het ook nu ”verhindert hen niet”?

Kinderboekenfonds 

Het antwoord heeft u in gedachten al gegeven, maar dan is de vraag: Hoe kunnen we dat doen, kinderen tot Hem brengen? Binnen onze stichting hebben we ons hier op beraden. Er mochten inmiddels al vele goede boeken, gericht op volwassenen, in Duitsland worden uitgebracht en gezien de gelukkig enigszins toenemende belangstelling willen we dat uiteraard graag continueren. Dat betekent wel dat ons budget geen ruimte biedt om daarnaast ook een fonds van verantwoorde kinderboeken op te zetten, terwijl we dat juist ten zeerste nodig achten om zo ook de kinderen in ons buurland niet te verhinderen maar juist de weg te wijzen naar Hem Die zegt: Laat ze tot mij komen.  Daarbij is het goed te bedenken dat een kinderboekenfonds best veelomvattend is. Mooi als er voor de kleintjes (3 tot 5 jr.) iets beschikbaar komt, maar ook voor 6 tot 9 jr. en zo verder. Samen met de Duitse broeders van RGH/SGM zullen we ons inspannen om de plannen, verder uit te werken. Vertalers, Duits op kinderniveau, een heldere boodschap enz.

Belangrijke initiatief

U begrijpt, veel werk en flinke investeringen. Wilt u dit belangrijke initiatief steunen en ons aan een ruim startkapitaal helpen? Aan Gods zegen is alles gelegen, waarom we u, naast uw gaven, ook vragen om uw gebed. Een betere pleitgrond dan de woorden van de Heere Jezus Zelf, is moeilijk te bedenken: “Laat de kinderkens tot Mij komen en verhindert hen niet”

Bert Verhoef

PS: Vergeet u niet een donatie over te maken?

doneren

Terug naar het overzicht

Presentatie stichting

Wilt u een voorlichting aanvragen?

Meer informatie over voorlichtingen
Wilt u ons steunen?

Help mee boeken vertalen voor onze buren!

Wordt vriend

Onze doelstelling:

Vertalen naar de Duitse taal

Vertalen

naar de Duitse taal
Gods woord in Duitstalige gebieden

Gods woord

in Duitstalige gebieden