Vrienden van Heidelberg en Dordrecht

Actueel

6 juni 2023

Vrijspraak Latzel opgeheven

Dominee Olaf Latzel moet opnieuw in de beklaagdenbank. We zien het resultaat van een politiek proces. Toen in oktober 2019 een video op YouTube werd geplaatst, waarin Olaf Latzel enkele stevige uitspraken deed op het gebied van homoseksualiteit en gender, leverde dit een storm van kritiek op. Latzel besloot hierop om niet alleen de video offline te halen, maar zich ook meermalen duidelijk te verontschuldigen voor zijn uitspraken. Toch besloot het Openbaar Ministerie (OM) een rechtszaak tegen hem aan te spannen en dacht het de Bremische Evangelische Kirche goed om Latzel te schorsen. Hij werd (voor vier zinnen uit een lezing van 1 uur en 45 minuten!) veroordeeld tot een boete van € 8.100,-, maar werd in hoger beroep vrijgesproken. Daar heeft de rechtbank nu dus een streep door gehaald. De reden? De vrijspraak zou onvoldoende beargumenteerd zijn.

Het Openbaar Ministerie was tegen de vrijspraak in cassatie gegaan met als argument dat de rechters zich meer hadden moeten verdiepen in de volledige lezing van Latzel uit oktober 2019. Misschien waren er wel passages over het hoofd gezien die aanleiding zouden hebben gegeven tot strafbare opruiing. Zelf moest het OM echter toegeven dat ze maar vier zinnen hadden kunnen vinden die enige reden konden geven tot vervolging. De heer Böttner, de advocaat van Latzel, gaf aan dat het in dergelijke rechtszaken al decennialang gebruikelijk is dat rechters zich slechts focussen op de kern van de vervolging. Verder had hij geen duidelijke reden gekregen voor de cassatie. Dit alles mocht helaas niet baten: de rechter heeft het OM nu in het gelijk gesteld. Na de uitspraak zei Böttner tegen de aanwezige journalisten: ‘We hebben de indruk dat dit een politieke rechtszaak is’. David Wengenroth, gepromoveerd jurist en IDEA-redacteur verwoordt het zo: ‘Met juridische argumenten is eigenlijk niet meer uit te leggen waarom je een predikant voor enkele onwaardige zinnen, waar hij zich steeds weer voor verontschuldigd heeft, drie jaar later voor de vierde keer voor het gericht sleept. En de argumentatie van de Bremische Oberlandesrichter (de rechter die de cassatie in behandeling nam, BvZ) maakt het moeilijk om te geloven dat hij niet vooringenomen is.’

Latzel voor de rechter: wat gebeurde er allemaal?

Oktober 2019: Olaf Latzel houdt een lezing tijdens een studiedag over huwelijk en gezin in zijn gemeente. Latzel spreekt hierbij onder andere over ‘genderdrek’ en hij zegt: ‘Deze homolobby, dit duivelse, wordt steeds sterker, steeds massiever. Het dringt zich steeds meer op.’ De lezing wordt voor privégebruik opgenomen.

Maart 2020: De video wordt door een lid van de gemeente, met toestemming van Latzel, op YouTube geplaatst.

April 2020: Er komt kritiek op de video. Latzel laat hem offline halen. Tijdens de zondagse kerkdienst verontschuldigt Latzel zich duidelijk voor zijn uitlatingen. De opname van deze dienst wordt op YouTube geplaatst.

April/mei 2020: Er worden meerdere aangiften tegen Olaf Latzel gedaan. Het overkoepelende bestuur van de Bremische Evangelische Kirche (BEK) besluit een tuchtprocedure tegen Latzel te beginnen.

Juli 2020: De St. Martini gemeente in Bremen krijgt van het overkoepelende bestuur van de BEK te horen dat Latzel voorlopig niet meer mag preken. Latzel wordt uitgenodigd voor een gesprek met het overkoepelend bestuur. In het gesprek krijgt hij te horen dat hij tot en met 24 augustus vakantie moet opnemen. Het Openbaar Ministerie klaagt Latzel aan voor volksopruiing.

September/november 2020: De rechtbank in Bremen start een procedure tegen Latzel. Hij wordt veroordeeld voor volksopruiing. Latzel gaat in hoger beroep.

December 2020/April 2021: Het overkoepelend bestuur van de BEK besluit om, in verband met de veroordeling, Latzel voorlopig te schorsen. Latzel verzet zich hiertegen en verzoekt om deze schorsing op te heffen. Dit gebeurt vier maanden later.

Mei 2022: Latzel wordt in hoger beroep vrijgesproken. Veel leiders uit de Evangelische Kirche reageren kritisch op de vrijspraak. Het Openbaar Ministerie van Bremen gaat in cassatie.

Februari 2023: Het hoger gerechtshof in Bremen heft de vrijspraak op. De hele rechtszaak moet opnieuw.                                

Bart van Zwieten

 

 

 

PS: Vergeet u niet een donatie over te maken?

doneren

Terug naar het overzicht

Presentatie stichting

Wilt u een voorlichting aanvragen?

Meer informatie over voorlichtingen
Wilt u ons steunen?

Help mee boeken vertalen voor onze buren!

Wordt vriend

Onze doelstelling:

Vertalen naar de Duitse taal

Vertalen

naar de Duitse taal
Gods woord in Duitstalige gebieden

Gods woord

in Duitstalige gebieden