Vrienden van Heidelberg en Dordrecht

Actueel

16 februari 2023

Van het bestuur

Voortgang

Met dank aan de HEERE Die Zijn trouw aan onze Stichting betoont, mogen we melding maken van de voortgang van onze werkzaamheden. De nieuwe uitvoering van ons blad en van de website zal u niet zijn ontgaan. Steeds kunnen er nieuwe boeken worden uitgegeven en we bidden dat de Heere die lectuur wil zegenen. Als we zelf de waarde van de rijke inhoud van de Reformatie mochten ontdekken, zullen we de verspreiding van die geschriften van harte ondersteunen. Het theologisch fundament van de Evangelische Kirche Deutschland wordt steeds minder herkenbaar in de opstelling van deze kerk. De invloeden van allerlei moderne opvattingen nemen steeds meer toe. De getuigenissen van de Reformatoren die ze ons hebben nagelaten zijn blijvend actueel voor de betekenis van het Evangelie.

Wisseling

In het bestuur heeft een wijziging plaats gevonden. Ds. J.C. den Ouden zag zich genoodzaakt om ons bestuur te verlaten. Wegens andere werkomstandigheden kon hij zich niet meer inzetten voor onze Stichting. Zijn vertrek spijt ons bijzonder, want hij heeft goede bijdragen geleverd en we mochten in goede harmonie met elkaar optrekken. We zien met dankbaarheid terug op onze samenwerking en wensen hem Gods zegen van harte toe. De plaats van tweede voorzitter is ingenomen door ons bestuurslid ds. J.A. van den Berg. Voor de vacatures in het bestuur zijn we bezig inrvulling te vinden. Ook bij de RGH heeft zich een verandering voltrokken. Met de Reformations Gesellschaft Heidelberg werken we veel samen. Dhr. Carsten Evers heeft een andere werkkring gevonden. Hij was een zeer gewaardeerde kracht en heeft jarenlang veel betekend voor onze zusterorganisatie in Duitsland en daarin ook voor ons. De RGH en de SVVHED verliezen in hem een werker aan wie we veel dank verschuldigd zijn. Inmiddels kon een opvolger worden benoemd. De RGH heeft dhr. Simon Schuster bereid gevonden om de taken van Carsten Evers over te nemen. Schuster is 33 jaar, getrouwd en oudste in de Evangelisch-Reformierte Kirche in Heidelberg. Zo mogen de werkzaamheden worden voortgezet.

Toekomst

Al de medewerkers die aan onze Stichting verbonden zijn mogen dat met betrokkenheid doen. Het blijft een zinvolle opdracht om de kennis van de erfenis in het Duitstalige gebied te bevorderen. Heeft de HEERE in het verleden niet in veel opzichten Zijn zegen gegeven? In de overtuiging van de blijvende waarde van geschriften van de Reformatoren willen we in afhankelijkheid van Gods leiding onze eenvoudige arbeid blijven voortzetten

PS: Vergeet u niet een donatie over te maken?

doneren

Terug naar het overzicht

Presentatie stichting

Wilt u een voorlichting aanvragen?

Meer informatie over voorlichtingen
Wilt u ons steunen?

Help mee boeken vertalen voor onze buren!

Wordt vriend

Onze doelstelling:

Vertalen naar de Duitse taal

Vertalen

naar de Duitse taal
Gods woord in Duitstalige gebieden

Gods woord

in Duitstalige gebieden