Vrienden van Heidelberg en Dordrecht

Actueel

26 januari 2023

Kerkhistorische reis

Kerkhistorische reis

“Kerkhistorie door de eeuwen heen”

Na een paar moeilijke jaren zonder reis, is het ons een genoegen het volgende te melden: Deo Volente 1 tot en met 5 mei 2023 organiseert de Stichting Vrienden van Heidelberg en Dordrecht weer een kerkhistorische reis. Thema: “Kerkhistorie door de eeuwen heen”. We verblijven tijdens deze 5-daagse reis in Hotel Deutscher Hof in Trier. We staan o.a. stil bij de geschiedenis van de Hugenoten en brengen een bezoek aan de stad Metz, waaruit veel Hugenoten moesten vluchten nadat Lodewijk XIV het Edict van Nantes herriep. In Trier wordt stilgestaan bij het werk en leven van Caspar Olevianus. In de Gehoorzaal waar hij les gaf, horen we over zijn lessen. Hij werd geïnspireerd door Melanchton.

Niet ver van Trier ligt de plaats Simmern, de geboorteplaats van Frederik de Vrome. Hij was keurvorst van de deelstaat de Paltz. Hij hield zich bezig met theologische studies dat hem leidde naar het calvinisme waartoe hij zich bekeerde. In de kerk van Simmern vertelt Dr. Godfried Hess ons meer over zijn werk en leven.

In Dickenschied worden we verwelkomd in het witte kerkje waar de dominee onsvertelt over het werk en leven van ds. Paul Schneider, ook wel de prediker van Buchenwald genoemd. We bezoeken het graf bij de kerk waar hij en zijn vrouw begraven liggen. De reis wordt afgesloten met een bezoek aan Echternach in Luxemburg waar we stilstaan bij het verhaal van Willibrordus, de apostel der Friezen, wiens wens het was het Evangelie te prediken aan de Friezen.

Meer informatie over deze volledig verzorgde reis waarbij ds. J.P. Boiten onze reispastor  zal zijn, kunt u binnenkort vinden op de website van onze Stichting: www.svvhed.org.             

We hopen D.V. maandag 1 mei ’23 vele eerdere reisgenoten maar zeker ook veel nieuwe reisgenoten te mogen begroeten.

Het reisteam 
Marius Timmermans en Bert Verhoef

U kunt zich nu aanmelden op de pagina van de kerkhistorische reis. 

Meer informatie over de reis

PS: Vergeet u niet een donatie over te maken?

doneren

Terug naar het overzicht

Presentatie stichting

Wilt u een voorlichting aanvragen?

Meer informatie over voorlichtingen
Wilt u ons steunen?

Help mee boeken vertalen voor onze buren!

Wordt vriend

Onze doelstelling:

Vertalen naar de Duitse taal

Vertalen

naar de Duitse taal
Gods woord in Duitstalige gebieden

Gods woord

in Duitstalige gebieden