Vrienden van Heidelberg en Dordrecht

Actueel

19 januari 2023

Waarom heeft Duitsland Sola Gratia Medien nodig?

Waarom heeft Duitsland Sola Gratia Medien nodig?

 Het christelijk geloof is gebaseerd op de Heilige Schrift - het Woord van God. “In den beginne was het Woord, en het Woord was God.” (Johannes 1:1). En dit Woord van God stelt de Schrift gelijk aan onze Verlosser Jezus Christus in Johannes 1:14. De Barmer-Verklaring van 1934 stelt dus ook: “Jezus Christus, zoals ons in de Heilige Schrift wordt getuigd, is het enige Woord van God, dat wij geroepen zijn te horen, te vertrouwen en te gehoorzamen in leven en sterven.”

Dit geloof is de basis van onze publicaties. Alleen de Schrift - alleen Jezus Christus. Elk boek moet naar de Heilige Schrift en naar de Heere Jezus Christus leiden en Hem verheerlijken. Daarom behandelen wij geen boeken met politieke of sociaal-politieke boodschappen. Daarom zien wij af van de moderne trends uit de Verenigde Staten.     Daarom geven wij geen romans of lichte literatuur uit die gemakkelijk en vaak worden gekocht. U vindt in ons assortiment geen ‘leesvoer’, maar boeken die gegrond zijn op het Woord van God alleen en theologisch gebaseerd zijn op de leer van de puriteinen en reformatoren.

Onze uitgeverij heet “Sola Gratia Medien” - omdat wij staan voor de soevereine genadeleer: alleen God verkiest en werkt de verlossing. Deze oude leer van Luther en Calvijn wordt tegenwoordig in Duitsland helaas afgekeurd. Wij ervaren dat sommige boektitels niet in het assortiment van een aantal christelijke boekwinkels worden opgenomen omdat de titel “te calvinistisch” zou zijn. In veel christelijke kringen in Duitsland wordt Calvijn als taboe beschouwd. Maar we laten ons daardoor niet afleiden en vertrouwen op Gods voorzienigheid.

Anderzijds willen wij ons niet beperken tot “abstracte” dogmatische vragen. Ons geloof bestaat niet alleen uit deze (zeer belangrijke) leerstellingen. Wij staan ook voor de uitdaging om het christelijk geloof in een moderne wereld te beleven - met alle uitdagingen van dien. De maatschappij waarin wij leven staat in veel opzichten in contrast met het christelijk geloof. En dus proberen we enkele boeken uit te brengen die behulpzaam zijn in de praktijk van het christelijke leven.

Onze manier van werken

Bovendien runnen wij deze uitgeverij niet als particulieren, maar als een organisatie zonder winstoogmerk. Dit betekent dat wij niet winstgericht werken, maar de uitgeverij opvatten als een christelijk werk. Wij verspreiden het Goede Nieuws, wij rekenen niet als een commercieel bedrijf. Wij keren ook geen winst uit aan particulieren. Glorie aan God alleen!

Het goede behouden...

Ons motto is “Het goede behouden...”. Wij hebben dit ontleend aan 1 Thessalonicenzen 5:21: “Beproeft alle dingen; behoudt het goede.” Met ons boekenassortiment gaan we in tegen de trend van de tijd. We houden vast aan wat bekend en bewezen is. De voorvaders in het geloof staan garant voor een zuivere theologie. Deze boeken werden “goed en nuttig” gevonden door de generaties voor ons. En de behoeften van de mens zijn sindsdien in de kern niet veranderd.

Wij houden ook vast aan de oude Luthervertaling van 1912. Die is gebaseerd op de Textus Receptus van de Reformatie en is herzien door erkende taalkundigen. Hoewel er tegenwoordig andere vertalingen op basis van de Textus Receptus bestaan, heeft geen enkele zo’n serieuze vertaalgeschiedenis als de Lutherbijbel van 1912. De taalkundige kracht van de Luthervertaling is nog steeds uniek in het Duits.

Verder houden wij ons aan de Drie Formulieren van Enigheid, te weten de Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels. Deze belijdenis is ook uniek voor een uitgeverij in Duitsland. En daarom zien wij ons ook als een filiaal van de Stichting Vrienden van Heidelberg en Dordrecht, omdat deze unieke belijdenisbundel ons verenigt en bindt!

Sinds 2019 hebben we 62 boeken kunnen uitgeven - soms kleine paperbacks, maar ook dikke theologische werken van enkele honderden pagina’s. De meeste van deze boeken zouden nooit in Duitsland zijn uitgegeven zonder de hulp van de Stichting Vrienden van Heidelberg en Dordrecht. Op enkele uitzonderingen na zijn het allemaal boeken van oudvaders en puriteinen. Deze boeken waren in het verleden al tot zegen in Engeland of Nederland - waarom nu niet in Duitsland? Laten we daarom bewaren wat goed en bewezen is en vertrouwen op Gods genade, dat Hij door deze boeken ook vandaag de dag werkt! Hij verlaat ons niet, maar Hij verzamelt Zijn kinderen tot Zich!

De oude en bekende Duitse hymne “Wer nur den Lieben Gott lässt walten” (“Wie maar de goede God laat zorgen”) roept ons in strofe 1 en 7 het volgende toe:

Wie maar de goede God laat zorgen
en op Hem hoopt te allen tijd.
Die zal Hij wonderbaar bewaren
in alle nood en treurigheid.
Wie op de hoogste God vertrouwt
Heeft zeker op geen zand gebouwd.

Ga zingend verder op Gods wegen,
verricht uw taak getrouw en goed.
De hemel kome met Zijn zegen
u op uw bidden tegemoet.
Omdat God niet beschaamd laat staan
Wie in vertrouwen tot Hem gaan.

Laten we dus ook ons volste vertrouwen op God stellen dat Hij ook in het land van Luther weer een levend Bijbelgetrouw christendom zal doen ontwaken!

Hartelijk dank voor al uw hulp en broederlijke solidariteit met dit literaire en missionaire werk van Sola Gratia Medien.

PS: Vergeet u niet een donatie over te maken?

doneren

Terug naar het overzicht

Presentatie stichting

Wilt u een voorlichting aanvragen?

Meer informatie over voorlichtingen
Wilt u ons steunen?

Help mee boeken vertalen voor onze buren!

Wordt vriend

Onze doelstelling:

Vertalen naar de Duitse taal

Vertalen

naar de Duitse taal
Gods woord in Duitstalige gebieden

Gods woord

in Duitstalige gebieden