Vrienden van Heidelberg en Dordrecht

Actueel

22 augustus 2022

Kerkhistorische reizen

Al sinds 2008 organiseert onze Stichting jaarlijks een kerkhistorische reis. Veel plaatsen in vooral Duitsland, maar ook Zwitserland werden door de jaren heen bezocht. Indrukwekkend om plaatsen te bezoeken waar mannen mochten werken aan het reformeren van de kerk, die in middeleeuwse duisternis ver van Gods Woord was afgeweken. Het besef dat wij nu, na honderden jaren, nog in deze herontdekte schatten mogen delen, bepaalt voor een belangrijk deel de waarde van onze reizen. 

Zo mogelijk worden er tijdens een reis verschillende bijeenkomsten in plaatselijke kerken belegd, waarbij met name het zingen van de Psalmen door de aanwezige plaatselijke inwoners zeer wordt gewaardeerd en veel indruk maakt. Daarnaast houdt onze reispastor, een predikant of evangelist uit onze achterban, een korte meditatie. Als je dan na afloop een bezoeker hoort zeggen: ‘Nu hebben we het reine Evangelie weer eens mogen horen’, is er verwondering maar wordt ook de noodzaak van ons werk weer extra benadrukt.

Jaarlijkse reis in oktober

De jaarlijkse reis wordt altijd in oktober gehouden, hoewel de coronacrisis aanleiding kan zijn voor uitstel of uitwijken naar een ander tijdstip. Mede door de grote onderlinge verbondenheid is het zeker niet overdreven om te spreken van reizen met meerwaarde.

Raadpleeg regelmatig onze website zodat u zich tijdig voor de aangekondigde reis op kunt geven. Dit voorkomt teleurstelling.     

Bert Verhoef

Terug naar het overzicht

Presentatie stichting

Wilt u een voorlichting aanvragen?

Meer informatie over voorlichtingen
Wilt u ons steunen?

Help mee boeken vertalen voor onze buren!

Wordt vriend

Onze doelstelling:

Vertalen naar de Duitse taal

Vertalen

naar de Duitse taal
Gods woord in Duitstalige gebieden

Gods woord

in Duitstalige gebieden