Vrienden van Heidelberg en Dordrecht
Vergebung - John Bunyan

Vergebung

John Bunyan

€14,90

In zijn laatste boek zet de grote puriteinse dichter John Bunyan de basisprincipes van de christelijke doctrine van vergeving uiteen. Hij legt het Goede Nieuws - het Evangelie - uit in eenvoudige en meeslepende woorden. Hij gaat in op geloofstwijfels en moedigt mensen aan om tot Christus te komen.

Het boek wekt de eetlust op van de zoeker om zich tot het christelijk geloof te wenden. Voor de meer volwassen christen geeft het impulsen voor een fris, eerlijk geloof dat gekenmerkt wordt door eerste liefde. In beide gevallen springt de vonk over van de brandende evangelist John Bunyan!

Britannica schrijft over Bunyan: “Zijn omgang met taal, of het nu spreektaal of bijbel is, is die van een volleerd kunstenaar. Hij behandelt menselijk gedrag met een scherp intellect en morele gevoeligheid, en hij heeft de gave om de grondbeginselen van de evangelische theologie concreet te maken en toe te passen op het praktische leven”. Meer hoeft er niet gezegd te worden.

Bunyan niet gelezen hebben is geen overtreding - maar een tragedie!

Gebonden, 176 Bladzijde
ISBN: 978-3-948475-75-8

Lees meer

Recent verschenen

Bekijk alle boeken


Presentatie stichting

Wilt u een voorlichting aanvragen?

Meer informatie over voorlichtingen
Wilt u ons steunen?

Help mee boeken vertalen voor onze buren!

Wordt vriend

Onze doelstelling:

Vertalen naar de Duitse taal

Vertalen

naar de Duitse taal
Gods woord in Duitstalige gebieden

Gods woord

in Duitstalige gebieden