Vrienden van Heidelberg en Dordrecht
Trost für betrübte Herzen - William Bridge

Trost für betrübte Herzen

William Bridge

€18,09

Troost voor bedroefde harten.

Waarom buigt gij u neer, mijn ziel, en waarom zijt gij rusteloos in mij? Wacht op God! Want ik zal Hem loven, die mijn heil is en mijn God. Psalm 42:12.

Dit boek bevat teksten van troost en bemoediging voor ontmoedigde christenen door de grote puritein William Bridge.

Of het nu gaat om ernstige verzoekingen, gebrek aan zekerheid van verlossing, het gevoel van verlatenheid voor God, het onvermogen om goed te dienen, Bridge analyseert met grote precisie de ontmoedigingen en wijdt zich aan allen die hulp nodig hebben met de fijngevoeligheid van een echte voorganger. Hij plaatst de betrouwbaarheid van God, Zijn beloften en Zijn genade duidelijk voor de ogen van de lezer en ontkracht op effectieve wijze alle bezwaren die een christen zou kunnen opwerpen om zijn twijfel te ondersteunen.

"Er is geen oorzaak van ontmoediging waarmee de heiligen geconfronteerd kunnen worden, waar niet een nog grotere bemoediging tegenover staat." (William Bridge)

Gebonden, 408 pagina's

Lees meer

Recent verschenen

Bekijk alle boeken


Presentatie stichting

Wilt u een voorlichting aanvragen?

Meer informatie over voorlichtingen
Wilt u ons steunen?

Help mee boeken vertalen voor onze buren!

Wordt vriend

Onze doelstelling:

Vertalen naar de Duitse taal

Vertalen

naar de Duitse taal
Gods woord in Duitstalige gebieden

Gods woord

in Duitstalige gebieden