Vrienden van Heidelberg en Dordrecht
Echte christliche Liebe - Hugh Binning

Echte christliche Liebe

Hugh Binning

€11,90

Hoe moeten christenen zich tegenover hun naaste gedragen? Hoe moeten ze met elkaar omgaan? In liefde !

Toen Jezus zijn discipelen opdroeg elkaar lief te hebben, beschreef hij dat als een nieuw gebod. Hij doelde zowel op de liefde tussen de christenen onderling ("christelijke broederliefde") als op de algemene naastenliefde. Hugh Binning bespreekt deze twee aspecten van de liefde in detail, aan de hand van Johannes 13:35 en 1 Korintiërs 13.

Dit kleine puriteinse geschrift daagt uit om het eigen gedrag te onderzoeken en vernieuwd te worden in de geest van Christus. Met het oog op Jezus' waarschuwing dat in de laatste dagen "de liefde bij velen zal verkouden " (Matteüs 24:14), geeft dit boekje een leidraad om niet "lauw en koud" te worden, maar brandend in de liefde van Christus.

Lees meer

Recent verschenen

Bekijk alle boeken


Presentatie stichting

Wilt u een voorlichting aanvragen?

Meer informatie over voorlichtingen
Wilt u ons steunen?

Help mee boeken vertalen voor onze buren!

Wordt vriend

Onze doelstelling:

Vertalen naar de Duitse taal

Vertalen

naar de Duitse taal
Gods woord in Duitstalige gebieden

Gods woord

in Duitstalige gebieden