Vrienden van Heidelberg en Dordrecht
Die Notwendigkeit der Buße - Thomas Boston

Die Notwendigkeit der Buße

Thomas Boston

€12,90

De werken van de puriteinse predikant Thomas Boston worden vooral gekenmerkt door hun buitengewone diepgang en hun thematische breedte. Hij slaagt erin de lezer zeer persoonlijk aan te spreken met een bijbeltekst en de praktische relevantie ervan voor het geloofsleven duidelijk te maken. Tegelijkertijd behandelt hij een onderwerp in detail en uitgebreid.

Het huidige boek "De noodzakelijkheid van de bekering" is een echte christelijke klassieker die het centrale belang en de bijbelse classificatie van ware bekering laat zien. De afzonderlijke delen zijn gebaseerd op preken die Boston in 1717 in zijn gemeente in Ettrick (een klein stadje ten zuiden van Edinburgh) predikte.

Hardcover, 256 paginas
ISBN: 978-3-948475-20-8
Nr. 819.727

Lees meer

Recent verschenen

Bekijk alle boeken


Presentatie stichting

Wilt u een voorlichting aanvragen?

Meer informatie over voorlichtingen
Wilt u ons steunen?

Help mee boeken vertalen voor onze buren!

Wordt vriend

Onze doelstelling:

Vertalen naar de Duitse taal

Vertalen

naar de Duitse taal
Gods woord in Duitstalige gebieden

Gods woord

in Duitstalige gebieden