Bent u een vriend van Heidelberg en Dordrecht?

Subtiele aanval op de leer van vrije genade in Duitsland

In de loop van 2017 is een boek op de Duitse markt verschenen dat veel tongen en pennen in beweging heeft gebracht. De titel van dit boek, geschreven door Wilfred Plock, is “Warum ich weder Calvinist noch Arminianer bin”. De ondertitel luidt: “Verbindende Gedanken zu einem trennenden Thema”. Zowel de titel als de ondertitel doen vermoeden dat de schrijver bemiddelend wil instaan tussen twee uitersten: het calvinisme en het arminianisme (of remonstrantisme). Op voorhand lijkt dit een vrijwel onmogelijke taak. Sluiten de twee posities elkaar niet wederzijds uit? Zit er wel enige speelruimte tussen? Toch wil Plock een poging doen. Hij geeft aan dat hij op evenwichtige wijze wil proberen zowel de waarheidselementen als de tekorten in beide theologische posities aan te wijzen.

Lees hier de hele recensie.

< Terug