Bent u een vriend van Heidelberg en Dordrecht?

Steun

Om de schatten van de Reformatie, die wij in Nederland veelvuldig hebben, weer terug te brengen in Duitsland en andere landen is financiële steun nodig. Helpt u mee?! Uw financiële steun is welkom! Als u donateur wordt, ontvangt u ook driemaal per jaar onze informatieve nieuwsbrief, zodat u op de hoogte blijft van ons werk, de situatie in het Duitse taalgebied, en onze plannen voor de toekomst. De stichting heeft een ANBI status, zodat uw gift aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting (bedrijven). U kunt onze stichting ook middels een legaat steunen. De HEERE zegene uw gift en ons werk.
 

Bankoverboeking

Uw financiële steun is welkom op bankrekening NL35 ABNA 0548 9879 20 (ABN-AMRO bank) t.n.v. Stichting Vrienden van Heidelberg & Dordrecht.
 

Online doneren

Eenvoudig online doneren kunt u doen via het machtigingsformulier hiernaast.
 

Mogelijkheid voor legaat en erfstelling

We weten allemaal dat ons leven tijdelijk is. Steeds meer mensen gaan tijdig nadenken over het nalaten van hun vermogen (geld en/of goederen). U kunt via een legaat of erfstelling een goed doel; zoals de Stichting Vrienden van Heidelberg en Dordrecht; begunstigen. Dit moet altijd via een notaris worden vastgelegd in een testament.

Erfstelling:
De Stichting Vrienden van Heidelberg en Dordtrecht wordt alleen of met anderen aangewezen als erfgenaam.

Legaat:

  • een specifiek omschreven bedrag
  • specifiek beschreven goederen (bijvoorbeeld onroerend goed; verzamelingen; antiek; effecten e.d.). Eventuele goederen worden door de Stichting Vrienden van Heidelberg en Dordrecht verkocht. De opbrengst komt ten goede aan het werk van de stichting.

Indien u de Stichting Vrienden van Heidelberg en Dordtrecht in uw laatste wilsbeschikking een legaat wenst toe te kennen; kunt u de volgende formulering gebruiken:

"Ik legateer; vrij van rechten en kosten; aan de Stichting Vrienden van Heidelberg en Dordtrecht; een som groot … euro."

  • Schenkingen; legaten en erfstellingen zijn onderworpen aan een verlaagd vast tarief van 11% ingevolge van art. 24 lid 4 van de Successiewet 1956.
  • Voor schenkingen is een bedrag van Euro 4.143;-- (per 24 maanden) vrijgesteld van schenkingsrecht.
  • Legaten en erfstellingen tot een bedrag van Euro 8.284;-- zijn vrijgesteld van successierecht (mits de verkrijging niet meer is dan genoemde bedragen).
  • De vrijgestelde bedragen worden jaarlijks ten gevolgen van indexering bijgesteld.
  • De notaris kan u behulpzaam zijn door u hierover verder te informeren en te adviseren.

Meer informatie
Graag helpen wij u op een respectvolle wijze bij het opstellen van uw testament. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de penningmeester; dhr. K. Timmer (e-mail: koostimmer@filternet.nl).

Online doneren

Machtigingsformulier

Uw donatie:
Uw gegevens:
Rekeninggegevens:
Ik machtig hierbij Stichting Vrienden van Heidelberg & Dordrecht om het opgegeven bedrag af te schrijven tot wederopzegging.