Bent u een vriend van Heidelberg en Dordrecht?

Steun

De schatten van de Reformatie, die wij in Nederland veelvuldig hebben, ook weer terug te brengen in Duitsland en andere Duitssprekende landen, zijn financiën onmisbaar.
Helpt u mee? Door u op te geven als donateur steunt u ons werk. U kunt zich via onze  website onder het kopje ‘Welkom’ direct aanmelden als donateur. U ontvangt dan ook driemaal per jaar onze informatieve Nieuwsbrief, zodat u op de hoogte blijft van ons werk, de situatie in het Duitse taalgebied en onze plannen voor de toekomst. De stichting heeft een ANBI-status, zodat uw gift aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting of vennoot-schapsbelasting. De Heere zegene uw gift en ons werk.
 

Bankoverboeking

Uw financiele steun is welkom op Iban: NL35 ABNA 0548 9879 20 t.n.v. Stichting Vrienden van Heidenberg & Dordrecht.
 

Online doneren

Eenvoudig online doneren kunt u doen via het machtigingsformulier hiernaast.
 

Schenken en nalaten

Bijzondere giften:
Naast reguliere giften kunt u de stichting Vrienden van Heidelberg & Dordrecht op nog twee bijzondere manieren steunen: door middel van de periodieke schenking en de nalatenschap.

Periodieke schenking:
Wanneer u de Stichting Vrienden van Heidelberg en Dordrecht voor een langere periode structureel wilt steunen, is een lijfrenteschenking een aantrekkelijke regeling. Deze manier van geven, levert namelijk meer fiscaal voordeel voor uzelf op via belastingteruggave. Bij een lijfrenteschenking van ten minste vijf jaar is het jaarlijks te schenken bedrag zonder drempel aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. 

Nalatenschap:
Hebt u er wel eens over gedacht om een goed doel in uw testament op te nemen? Door de Stichting Vrienden van Heidelberg & Dordrecht tot legataris of erfgenaam te benoemen, zorgt u ervoor dat ons werk in de toekomst kan blijven doorgaan. Wanneer u gelden wilt nalaten, is het noodzakelijk om dit bij een notaris in uw testament op te laten nemen. U kunt daarin een legaat (bedrag of voorwerp) toekennen aan de Stichting Vrienden van Heidelberg & Dordrecht.

Meer informatie

 Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de penningmeester; dhr. K. Timmer 0345-623611 (e-mail: jacobustimmer@gmail.com).

Online doneren

Machtigingsformulier

Uw donatie:
Uw gegevens:
Rekeninggegevens:
Ik machtig hierbij Stichting Vrienden van Heidelberg & Dordrecht om het opgegeven bedrag af te schrijven tot wederopzegging.