Bent u een vriend van Heidelberg en Dordrecht?

PERSBERICHT: Bestuurswisseling bij Stichting Vrienden van Heidelberg en Dordrecht

Per DV 1 juni a.s. zal er een wisseling van bestuur plaatsvinden met betrekking tot de vervulling van
de secretariaatsfunctie.
 
Per 1 juni zal de heer Hans de Vin de functie van secretaris op zich nemen. Deze functie wordt tot de
voornoemde datum vervuld door de huidige secretaris, de heer Arie Lagendijk. De heer de Vin heeft
een ruime ervaring in het bankwezen en in bestuursfuncties binnen verschillende andere 
interkerkelijke stichtingen.
Daarnaast is hij ambtsdrager binnen de Gereformeerde Gemeente van Krimpen a/d IJssel. 
< Terug