Bent u een vriend van Heidelberg en Dordrecht?

Waarom steunen?

1. Als Nederlanders hebben we veel aan Duitsland te danken.

Het land van Maarten Luther is het gebied waar 500 jaar geleden de Reformatie begon. Het waren volgelingen van Luther die Nederland in aanraking brachten met het protestantisme. Anderen kwamen in hun voetsporen, maar Lutheranen waren de eersten. De drie sola’s (Sola Scriptura, Sola Gratia en Sola Fide) hebben we dus aan Duitsland te danken. Door Gods goedheid!
 
Daar komt nog wat bij. Na 1517 heeft de geschiedenis niet stilgestaan. Leerlingen van Calvijn streken neer in de Palts. Aan hen hebben wij de Heidelbergse Catechismus te danken. Het boekje, dat in 1563 verscheen, werd door de Nederlandse kerk aanvaard op de Synode van Dordrecht (1618-1619). Inmiddels heeft deze parel zich over heel de wereld verspreid. Na ruim 450 jaar heeft het nog niets van zijn actualiteit verloren. Niet voor niets wordt het soms aangeduid als “Sions leer- en troostboek”.
 
Er ligt daarom een ereschuld op ons. Je zou het ook een liefdesschuld kunnen noemen. Graag willen wij de schatten van de Reformatie “teruggeven” aan de Duitsers. We willen het erfgoed dat we van hen ontvangen hebben met hen delen. Doet u mee?
 

2. Duitsland is geworden tot een geestelijke steenwoestijn.

 
Het is triest maar waar: van die schatten en dat erfgoed is vandaag vrijwel niets meer over in Duitsland. De naam van Luther wordt nog wel genoemd, maar zijn boodschap wordt niet of nauwelijks meer gehoord. De Duitse landskerk is door en door vrijzinnig geworden. De Schriftkritiek heeft verwoestend gewerkt. En verder? Zondag aan zondag worden In de tijd der Reformatie kostte een aflaat tegen de zonde nog geld. Nu worden, naar een woord van de in 2014 overleden prof. dr. Georg Huntemann, “bakken vol genade voor niets uitgestort” over mensen die daar totaal niet om verlegen zijn. Hier en daar zijn er nog enkelingen die het Woord van vrije genade liefhebben. Ze bevinden zich soms binnen de Evangelisch-Lutherse Kerk maar meestal erbuiten. In zogenoemde vrije kerken gaat de Bijbel gelukkig nog open, maar helaas is de “vrije wil’ daar dikwijls in de plaats gekomen van Gods vrije gunst.
 
Intussen is ook de Heidelbergse Catechismus dood kapitaal geworden. Terwijl het in Nederland nog steeds rente draagt, is er vrijwel geen Duitser meer die weet heeft van de “eenvoudige Heidelberger” (Kohlbrugge). De geestelijke nalatenschap van Zacharias Ursinus en Caspar Olevianus is een vergeten boek geworden. Duitsland is een welvarend land, maar in geestelijk opzicht is dit land met zijn ongeveer 80 miljoen inwoners veranderd in een steenwoestijn.
 
Moet ons dat niet aangrijpen? Duitsland ligt vlakbij. We hoeven geen verre zendingsreis te maken als we iets voor Duitsland willen doen. De Duitsers zijn onze naaste buren. Zullen we ons inzetten voor andere landen en werelddelen en onze buren voorbijlopen?
 

3. Er zijn veel mogelijkheden om iets voor Duitsland te doen.

 
De Stichting Vrienden van Heidelberg en Dordrecht richt zich vooral op lectuurverspreiding. Daarbij maken wij gebruik van onze Duitse contacten (Bijbelgetrouwe uitgevers, organisaties en personen). Geschriften van Engelse puriteinen en Nederlandse oudvaders worden in het Duits vertaald en gepubliceerd. Ook gereformeerde geschriften van Duitse bodem vinden hun weg.
 
Sinds kort richten wij ons ook op “follow up” werk. Het is immers niet genoeg dat er boeken worden uitgegeven. Het gaat erom dat ze “landen” en begrepen worden. We houden dus de vinger aan de pols bij de uitgevers. En we doen mee aan conferenties en seminars waar christenen en kerkleiders bijeenkomen om onderwijs te ontvangen en toegerust te worden.
 
Uiteraard richten we ons ook op Duitstalige gebieden zoals Oostenrijk en een deel van Zwitserland. Daarnaast werken we in Turkije. In dit land, dat steeds meer aan het islamiseren is, leiden ongeveer 100 kleine protestantse gemeenten een veelal verborgen bestaan. We zijn blij dat we hen kunnen dienen met lectuurpakketten. Zodoende mogen we ook daar het beste uit onze gereformeerde traditie doorgeven. Helpt u mee? Bid u mee?

Jongeren voor Duitsland en andere landen
We zouden graag meer jonge mensen willen betrekken bij dit mooie werk voor onze Duitse naaste. Er zijn dingen die juist jongeren heel goed kunnen doen. Wat voor dingen zijn dat? Op deze vraag komen we nog terug (zie onder “Jongeren”).