Bent u een vriend van Heidelberg en Dordrecht?

Vooruitblik

Er zijn binnen onze Stichting verblijdende ontwikkelingen waar te nemen. In het voorjaar van 2017 heeft de Stichting Vrienden van Heidelberg en Dordrecht een special uitgave rondom de Heidelbergse Catechismus doen uitkomen. Daarmee vestigen we de aandacht op een aantal gedenkwaardige gebeurtenissen uit het verleden. In 2013 was het vierhondervijftig jaar geleden dat de Catechismus voor het eerst werd uitgegeven. In 2017 herdenken we vijfhonderd jaar Reformatie en DV in 2018 zal het vierhonderd jaar geleden zijn dat de Synode van Dordrecht werd gehouden.
Met dit boekje brengen we deze gebeurtenissen onder de aandacht van een breed publiek. Tevens is het een welkomstgeschenk voor nieuwe donateurs / nieuwsbrieflezers van onze Stichting. Daarmee hopen we ons donateursbestand te kunnen uitbreiden.
 
De Stichting mag al jaren veel en goed werk doen, allereerst ten behoeve van ons buurland Duitsland. Wij achten dit een ereschuld aan het land waaruit wij zovele reformatorische schatten hebben ontvangen, maar dat die schatten helaas zelf grotendeels is kwijtgeraakt.
Vele werken uit de Reformatie, Nadere Reformatie en het Puritanisme zijn inmiddels vertaald en uitgegeven. Tegelijkertijd ligt daar ook een stuk zorg. Er zijn veel boeken die het waard zijn om te vertalen. Echter, wij kunnen maar moeilijk vertalers vinden, die het vanuit het Nederlands of Engels naar het Duits kunnen vertalen. Ook hier geldt: ‘De oogst is wel groot, maar de arbeiders zijn weinige’. Wat zou het groot zijn als wij het Woord van de Heere Jezus in praktijk zouden mogen brengen: ‘Daarom, bidt den Heere des oogstes, dat Hij arbeiders in Zijn oogst uitstote’.
 
Het valt ook niet mee om meer voorlichters te krijgen, al zijn er wel hoopvolle ontwikkelingen. De voorlichters bezoeken scholen, verenigingen, zangavonden, gezinsbeurzen enzovoorts om het werk van de Stichting te promoten en nieuwe donateurs te werven. Voor 2018 staan D.V. ook weer diverse beurzen en markten op het programma. 
 
De Stichting heeft een aantal goede contacten in Duitsland, die ons helpen bij de lectuurverspreiding. Ook worden er een aantal behoudende studenten voorzien van gereformeerde theologische boeken. Zulke studenten krijgen geen enkele steun van de schatrijke landskerk van Duitsland.
Er is ook een contact in Turkije. Een aantal boekjes zijn inmiddels in het Turks vertaald en uitgegeven.
 
In het najaar van 2016 is er onder leiding van de nieuwe secretaris van gedachten gewisseld over de visie en het doel van de Stichting. Er is afgesproken dat er Public Relations-activiteiten voor Duitsland en Nederland zullen worden ontwikkeld, onder andere in de vorm van een folder. Ook zullen er meer afzetkanalen in Duitsland en andere Duitstalige landen worden gezocht voor de reeds vertaalde boeken.  Naar de achterban toe willen wij niet alleen nog beter verduidelijken hoe wij de ontvangen bijdragen besteden, maar ook benadrukken dat wij schatplichtig zijn aan de landen waaruit wij het erfgoed van de Reformatie hebben ontvangen.
 
De komende tijd worden er een aantal boeken uitgegeven. Dat betreft drie boeken van H. van Dam: Kinderbijbel, de Kerkgeschiedenis en de Catechismus voor kinderen uitgelegd. Ook is er een vervolgproject van de Matthew Henry opgestart. Vervolgens zullen er werken van Willem Teellinck en John Bunyan verschijnen en een samenvatting van Brakels Redelijke Godsdienst.