Bent u een vriend van Heidelberg en Dordrecht?

Vertalers en vertaalsters

Een uiterst belangrijk onderdeel van ons werk als stichting is het laten vertalen van de zorgvuldig geselecteerde Engelse puriteinen en Nederlandse oudvaders. Zoveel als mogelijk zoeken we voor de vertaling en de correctie mensen die geboren zijn in het Duitse taalgebied, met voldoende theologische kennis. 
Een commissie vanuit ons bestuur draagt zorg voor het coördineren van de vertaling en correctie en het controleren van de inhoudelijke kwaliteit van de uitgebrachte werken. Hieronder een lijst van de vertalers die thans voor ons werkzaam zijn of nog recent voor ons gewerkt hebben.

André Bierlink

André Bierlink doet als geboren Duitser veel correctiewerk voor ons. Bovendien vertaalde hij het boekje Toekomst van Israël van Wilhelmus à Brakel. Hij heeft aan de Theologische universiteiten van Apeldoorn en Kampen gestudeerd.

Carsten Evers

Carsten Evers, een van de eerste Duitse sympathisanten van ons werk, is onder andere actief geweest met het vertalen van de trilogie geschreven door M. Timmermans, onze adviseur en voormalige secretaris. De heer Evers heeft een deel van zijn opleiding bedrijfseconomie aan de Hogeschool te Vlissingen gevolgd, is verkoopleider bij de grote christelijke boekhandel ALPHA geweest, was medewerker bij 3L Verlag in Duitsland en thans bij CV Dillenburg.

Astrid Fokker-Gaasbeek

De Kerkgeschiedenis(officiële titel: Het Woord gaat voort) van H. van Dam wordt vertaald door Astrid Fokker-Gaasbeek, die een opleiding Duitslandstudies heeft gevolgd (met bijzondere aandacht voor vertalen) en ervaring heeft in de uitgeverijbranche.

Nur Nirven

Mevrouw Nur Nirven vertaalt uit het Engels in het Turks. Omdat wij als Nederlandse stichting deze taal niet machtig zijn, moeten en mogen we vertrouwen op het oordeel van ons contact in Istanbul, ds. Turgay Üçal. Vanwege opgedane contacten in Turkije hebben we als stichting enkele kleine reformatorische en puriteinse boekjes laten vertalen in het Turks, met het doel om deze te verspreiden onder christelijke gemeenten in Turkije.  

Dirk Noll

Dirk Noll is als werknemer bij 3L Verlag met name betrokken geweest bij de vertaling van puriteinen naar het Duits.

Ingo Petke

Ook Ingo Petke was betrokken bij het vertalen van puriteinen bij 3L Verlag, samen met Dirk Noll en in het verleden ook Wilhelm Schneider.

Jentje Roks-Kuiper  

In 2012 heeft Jentje Roks-Kuiper, een lerares Duits, het boek De Christenreis, bewerkt door A.C.H. van Vuuren, vertaald. Daarnaast heeft zij recent meegewerkt aan de vertaling van een deel van de Bijbelse vertellingen van H. van Dam.

Berlinde Rolleman

Van het bovengenoemde boek van H. van Dam heeft Berlinde Rolleman, docente Duits, het andere deel vertaald.

Sandra Schalk-Christian

Als geboren Duitse die inmiddels al heel wat jaren in Nederland woont, doet Sandra Schalk-Christian veel correctiewerk voor ons. Als ‘Muttersprachler’ kijkt zij diverse vertaalde teksten na.