Bent u een vriend van Heidelberg en Dordrecht?

Vertalers en vertaalsters

Een uiterst belangrijk onderdeel van ons werk als stichting is het laten vertalen van de zorgvuldig geselecteerde Engelse puriteinen en Nederlandse oudvaders. Zoveel als mogelijk zoeken we mensen die geboren zijn in het Duitse taalgebied, met voldoende theologische kennis,voor de vertaling en de correctie.

Een commissie vanuit ons bestuur draagt zorg voor het coördineren van de correctie en het controleren van de inhoudelijke kwaliteit van de uitgebrachte werken. 

Wilhelm Schneider
Als eerste vertaler willen wij u voorstellen de heer Wilhelm Schneider, al jaren als vertaler in dienst bij 3L. Schneider heeft al vele werken voor de stichting mogen vertalen en is nu voltijds bezig met de Bijbelverklaring van Matthew Henry.

Carsten Evers
Verder is Carsten Evers, een van de eerste Duitse sympathisanten van ons werk, recent actief geweest met het vertalen van de trilogie geschreven door M. Timmermans, onze adviseur en voormalige secretaris. De heer Evers heeft een deel van zijn opleiding bedrijfseconomie aan de Hogeschool te Vlissingen gevolgd en is nu verkoopleider bij de grote christelijke boekhandel ALPHA in Duitsland.

Mevrouw Nur Nirven
Mevrouw Nur Nirven vertaalt uit het Engels in het Turks. Omdat wij als Nederlandse  stichting deze taal niet machtig zijn, moeten en mogen we vertrouwen op het oordeel van ons contact in Istanbul, ds. Turgay Üçal.  

Ds. B.M. Meuleman
Ds. B.M. Meuleman, is als predikant verbonden aan de Hersteld Hervormde Kerk Vledderveen en in het verleden aan een gemeente in Neuhofenn Oostenrijk.  Hij vertaalt enkele gedeelte uit de Redelijke Godsdienst van Wilhelmus à Brakel uit het Nederlands in het Duits.

Ds. A.T. Moussault
Ds. A.T. Moussault, godsdienstleraar en voorganger bij de Rusland- Duitse Mennonieten in Weilerbach, vertaalt sinds november 2012 voor ons  werken van Willem Teellinck, Thomas Watson  en H.F. Kohlbrugge.

Jentje Roks-Kuiper 
In 2012 heeft Jentje Roks-Kuiper, een lerares Duits, het boek De Christenreis, bewerkt door A.C.H. van Vuuren vertaald. Dit werk is gecontroleerd door geboren Duitsers.

D.s. D. Noll
Ook met de reizende predikant en vertaler ds. D. Noll is de stichting verblijd. Hij is bezig om drie delen van Watson te vertalen, over gebod, gebed en geloof. Vanaf 2001 tot 2005 heeft ds. Noll een opleiding tot predikant gevolgd bij de A.R.T. in Marburg. Nu is hij als reizende pastor in dienst bij de bijbeltrouwe evangelisatievereniging “Jesus Christus allein”.

Herman Grabe
Hermann Grabe  heeft  vertaald  een dagboek over het gebed, een selectie uit de citaten van Luther. Ook heeft hij de drie delen van M. Timmermans over de Heidelbergse Catechismus gecontroleerd. Herman is een zendingskind uit Ethiopië en zijn ouders hebben aan de basis mogen staan van de Protestante kerk in Ethiopië.

Dorothea Siebert
Dorothea Siebert behoort tot een Rusland-Duitse mennonietengemeente in Frankenthal en doet heel veel correctiewerk voor de stichting.