Bent u een vriend van Heidelberg en Dordrecht?

Keurmerken

CBF-keurmerk
Ons wordt wel eens gevraagd of wij een CBF-keurmerk hebben. Wij kunnen daar kort over zijn: dat hebben we niet. Als bestuur hebben wij op 24 september 2007 besloten om hiervan voorlopig af te zien. De initiële investering die dat vraagt (ca. € 5.000) en het jaarlijkse onderhoud ervan vinden wij vooralsnog te grote uitgaven.

Fiscale status m.i.v. 2008
Vanaf 1 januari 2008 is onze stichting door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat is goed nieuws: het betekent dat uw gift voor de Inkomstenbelasting mag worden afgetrokken.