Bent u een vriend van Heidelberg en Dordrecht?

Identiteit

Het fundament van de Stichting Vrienden van Heidelberg en Dordrecht is het onfeilbare Woord van God, zoals dit samengevat en verwoord is in de drie belijdenisgeschriften die door de kerk van Nederland aanvaard zijn op de Synode van Dordrecht (1618-1619): de Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels.

SVVHED staat daarmee in de lijn van de bkende drie sola’s: Sola Scriptura (‘alleen door de Schrift’), Sola Gratia (‘alleen door genade’) en Sola Fide (‘alleen door het geloof’). Ze staat ook ten volle achter de zogenoemde vijf punten van het calvinisme: Total Depravity (‘de totale verdorvenheid van de mens’), Unconditional Election (‘de onvoorwaardelijke uitverkiezing’), Limited Atonement (‘de beperkte verzoening door het offer van Christus’), Irresistable Grace (‘de onwederstandelijke genade’) en Final Perseverance (‘De uiteindelijke volharding der heiligen’). Het zijn deze punten die helder naar voren kwamen tijdens de Synode van Dordrecht, waarop ook afgevaardigden uit Duitsland aanwezig waren.

De genoemde belijdenisgeschriften resulteren in een prediking waarin wet en Evangelie, dood en leven zegen en vloek steeds weer in een Bijbels evenwicht verkondigd worden. Grondgedachten in deze prediking zijn Gods recht op de mens, de zaligheid in Christus en het werk van de Heilige Geest. Ook zij die uitwendig tot het genadeverbond behoren moeten horen van de absolute noodzaak van wedergeboorte (Joh. 3:3). Met degenen die dezelfde overtuiging zijn toegedaan weten wij ons over kerkmuren en landsgrenzen heen verbonden.

Onze theologische ligging komt tot uitdrukking in de boeken die inmiddels in het Duits vertaald zijn en momenteel in het Duits vertaald worden. Het bestuur, het comité van aanbeveling en de talrijke begunstigers die ons ondersteunen, komen uit de Nederlandse reformatorische kerken.

Onze projecten voeren wij uit in samenwerking met Duitse uitgeverijen. Dit betreft vooral 3L in Waldems, Betanien in Augustdorf, CLV in Bielefeld en Voice of Hope te Gummersbach/Reichshof-Mittelagger. Onze boeken worden in het Duitse taalgebied gepromoot en verkocht.  Er zijn zelfs onder het Duitse volk behoudende geloofsgenoten die met belangstelling uitzien naar de volgende uitgave in de serie Die Puritaner.   Via de link ‘boeken’ de navigatiebalk links kunt u de serie bekijken.