Bent u een vriend van Heidelberg en Dordrecht?

Onze geschiedenis

Het is dhr. M. Timmermans die indertijd zowel een bestuur als een comité van aanbeveling uit de breedte van de gereformeerde gezindte bijeenbracht en warm maakte voor zijn grote passie: via het vertalen en uitgeven van verantwoorde lectuur de Duitstalige landen opnieuw laten kennismaken met de schatten van (Nadere) Reformatie en Puritanisme.
Niet zo lang gelden heeft onze eerste secretaris, dhr. M. Timmermans, zijn functie neergelegd. Hij gaf te kennen dat hij zich wil gaan inzetten als contactpersoon voor Duitsland en ook binnen Duitsland. Hij wil proberen in dit grote land verbindingen te leggen waar dat nodig en mogelijk is. In tegenstelling tot Nederland is er in Duitsland vaak weinig samenwerking tussen behoudende christenen. Inmiddels heeft dhr. Timmermans, samen met een aantal van hen, de Reformations Gesellschaft Heidelberg opgericht.

Inmiddels zijn we meer dan 13 jaar verder. Dankbaar zijn we voor de fondsen waarvan particulieren, kerkenraden en bedrijven ons steeds weer voorzagen, zodat inmiddels ruim 48 titels verschenen zijn. Wat bijzonder dankbaar stemt is de voortgang van de vertaling van Matthew Henry’s Bijbelverklaring (in de verkorte versie), waarvan thans reeds vier delen beschikbaar zijn. De stichting richt zich ook op andere landen. Zo is er alweer  verschillende jaren een ‘lijntje’ naar Istanbul, waar werken van Calvijn, Luther, J.C. Ryle,  ds. F. Bakker, John Owen, Thomas Watson, Jonathan Edwards in het Turks verschijnen!
 
In de afgelopen jaren is er het nodige verschoven als het gaat om de bemanning van de stichting. Mannen van het eerste uur maakten plaats voor nieuwe krachten. Verschillende oud-bestuursleden en medewerkers verwisselden het tijdelijke met het eeuwige: dhr. F. van Holten, dhr. C.A. Otte, onze eerste vertaler Volker Jordan en de veelbelovende dr. Ulrich Bister. Door een recente herstructurering in de taken en functies binnen de stichting kan het werk efficiënter worden gedaan.

De Heere geve dat bij alle veranderingen die oorspronkelijke roeping voor ogen gehouden mag worden. Mensen vallen weg, maar de Heere blijft Dezelfde. En Hij gaat door met Zijn werk!