Bent u een vriend van Heidelberg en Dordrecht?

Onze geschiedenis

Het is dhr. M. Timmermans die indertijd zowel een bestuur als een comité van aanbeveling uit de breedte van de gereformeerde gezindte bijeenbracht en warm maakte voor zijn grote passie: via het vertalen en uitgeven van verantwoorde lectuur de Duitstalige landen opnieuw laten kennismaken met de schatten van (Nadere) Reformatie en Puritanisme.

Na verloop van tijd heeft dhr. M. Timmermans, zijn functie als secretaris neergelegd om zich des te beter te kunnen inzetten als contactpersoon voor Duitsland en ook binnen Duitsland. Hij zoekt in dit grote land verbindingen te leggen waar dat nodig en mogelijk is. In tegenstelling tot Nederland is er in Duitsland vaak weinig samenwerking tussen behoudende christenen. Samen met een aantal van hen heeft dhr. Timmermans de Reformations Gesellschaft Heidelberg opgericht.

Inmiddels is de Stichting Vrienden van Heidelberg en Dordrecht een begrip geworden. Dankbaar zijn we voor de fondsen waarvan particulieren, kerkenraden en bedrijven ons steeds weer voorzagen, zodat inmiddels meer dan 50 titels verschenen zijn. Wat bijzonder dankbaar stemt is het feit dat een ietwat verkorte versie van Matthew Henry’s Bijbelverklaring vertaald kon worden. Er wordt thans onder meer gewerkt aan de vertaling van een standaardwerk over de theologie van de Puriteinen. De stichting richt zich ook op andere landen. Zo is er alweer  verschillende jaren ‘lijntjes’ naar Istanbul (het vroegere Byzantium of Constantinopel) en Izmir (het vroegere Smyrna), waardoor werken van Calvijn, Luther, John Owen, Thomas Watson, Jonathan Edwards, J.C. Ryle  ds. F. Bakker en anderen in het Turks verschijnen!
 
In de afgelopen jaren is er het nodige verschoven als het gaat om de bemanning van de stichting. Mannen van het eerste uur maakten plaats voor nieuwe krachten. Door een recente herstructurering in de taken en functies binnen de stichting kan het werk efficiënter worden gedaan. Momenteel fungeert ds. J.P. Boiten als secretaris. Hij doet zijn werk met veel enthousiasme en vanuit een grote ervaringsdeskundigheid.

De Heere geve dat bij alle veranderingen die oorspronkelijke roeping voor ogen gehouden mag worden. Mensen vallen weg, maar de Heere blijft Dezelfde. En Hij gaat door met Zijn werk!