Bent u een vriend van Heidelberg en Dordrecht?

ANBI Verantwoording

Beloningsbeleid: Bestuurders ontvangen geen beloning.  
 
Balans per 31-12-2017  

ACTIVA

 

Vaste activa

0,00

Vlottende activa  

184.010,00

Totaal   184.010,00
     

PASSIVA

 

Vaste passiva

139.811,00

Voorzieningen

31.500,00

Vlottende passiva 12.699,00
 
Totaal   184.010,00
         


Winst en Verliesrekening 2017

             

Baten

     

       

 

Giften particulieren     43.662,00        

 

Giften bedrijven     10.050,00        

 

Giften kerken     29.882,00        

 

Overige inkomsten     23.199,00        

 

Totaal       106.793,00          
                   

Lasten

     

         
Kosten vertaalwerk en drukwerk    

51.195,00

         
Overige kosten    

36.911,00

         
Totaal       88.106,00          
                   
Resultaat       18.687,00          
                   

Begin 2017 is een grote opdracht gegeven voor vertaling t.b.v € 45.000,--