Bent u een vriend van Heidelberg en Dordrecht?

ANBI Verantwoording

Beloningsbeleid: Bestuurders ontvangen geen beloning.  
 
Balans per 31-12-2018  

ACTIVA

 

Vaste activa

0,00

Vlottende activa  

187.918,00

Totaal   187.918,00
     

PASSIVA

 

Vaste passiva

158.428,00

Voorzieningen

13.500,00

Vlottende passiva 15.990,00
 
Totaal   187.918,00
         


Winst en Verliesrekening 2017

             

Baten

     

       

 

Giften particulieren     43.662,00        

 

Giften bedrijven     10.050,00        

 

Giften kerken     29.882,00        

 

Overige inkomsten     23.199,00        

 

Totaal       106.793,00          
                   

Lasten

     

         
Kosten vertaalwerk en drukwerk    

51.195,00

         
Overige kosten    

36.911,00

         
Totaal       88.106,00          
                   
Resultaat       18.687,00          
                   

Lees hier ons beleidsplan voor 2019 t/m 2021