Bent u een vriend van Heidelberg en Dordrecht?

ANBI Verantwoording

Beloningsbeleid: Bestuurders ontvangen geen beloning.  
 
Balans per 31-12-2020  

ACTIVA

 

Vaste activa

0,00

Vlottende activa  

260.493,00

Totaal   260.493,00
     

PASSIVA

 

Vaste passiva

219.975,00

Voorzieningen

0,00

Vlottende passiva 40.518,00
 
Totaal   260.493,00
         


Winst en Verliesrekening 2020

  2020 Begroting 2021        

Baten

     

     

 

Giften particulieren    

95.165,00

42.000,00      

 

Giften bedrijven     12.625,00 10.000,00      

 

Giften kerken     23.820,00 27.500,00      

 

Overige inkomsten     7358,00 8.000,00      

 

Totaal       138.968,00 87.500,00        
                   

Lasten

     

       
Kosten vertaalwerk en drukwerk    

75.041,00

72.750,00        
Overige kosten    

26.235,00

33.500,00        
Totaal       101.276,00 106.250,00        
                   
Resultaat       37.692,00 -18.750,00        
                   

Lees hier ons beleidsplan voor 2019 t/m 2021