Bent u een vriend van Heidelberg en Dordrecht?

ANBI Verantwoording

Beloningsbeleid: Bestuurders ontvangen geen beloning.  
 
Balans per 31-12-2018  

ACTIVA

 

Vaste activa

0,00

Vlottende activa  

187.918,00

Totaal   187.918,00
     

PASSIVA

 

Vaste passiva

158.428,00

Voorzieningen

13.500,00

Vlottende passiva 15.990,00
 
Totaal   187.918,00
         


Winst en Verliesrekening 2018

             

Baten

     

       

 

Giften particulieren     41.219,00        

 

Giften bedrijven     7.481,00        

 

Giften kerken     23.889,00        

 

Overige inkomsten     12.386,00        

 

Totaal       84.975,00          
                   

Lasten

     

         
Kosten vertaalwerk en drukwerk    

38.065,00

         
Overige kosten    

28.294,00

         
Totaal       66.359,00          
                   
Resultaat       18.616,00          
                   

Lees hier ons beleidsplan voor 2019 t/m 2021