Bent u een vriend van Heidelberg en Dordrecht?

Nieuwe 2e voorzitter

Op 27 september 2016 nam het bestuur afscheid van haar gewaardeerde 2e voorzitter ds. P. Molenaar. Vele jaren mocht hij zich met liefde en kennis inzetten voor het werk van onze stichting. Ook heeft hij zich beijvert in het zoeken van zijn opvolger, die gevonden is in de persoon van ds. J.J. Mulder, predikant van de PKN-Hervormde gemeente van Hedel.
Ds. M. Kempeneers is bereid gevonden om de functie van 2e voorzitter op zich te nemen.
< Terug