Bent u een vriend van Heidelberg en Dordrecht?

De actuele kerkelijke situatie in Duitsland

De evangelische landskerken hebben bijzonder weinig actieve leden. Zij werden al in 2010 door de katholieke kerk, nu de grootste in Duitsland, ingehaald, die – ondanks misbruikschandalen- duidelijk langzamer dan de evangelische kerken krimpt. Naar een schatting uit 2010 behoort 29% van de Duitsers tot een evangelische landskerk en 30% tot de katholieke kerk. Weliswaar hebben de Evangelische kerken in Duitsland (EKD) nog altijd bijna 24 miljoen leden in Duitsland, maar elk jaar keren rond de 150.000 leden de kerk de rug toe. De hoge sterftecijfers staan tegenover kleine aantallen nieuwe dopelingen. Tot het jaar 2030 verwacht de EKD zelfs een inkrimping van het ledental van 1/3 tot ongeveer 17 miljoen leden.
 
De meest alarmerende uitkomst van dit statistisch onderzoek is echter nog een andere: van deze leden bezoekt slechts een verdwijnende minderheid de kerkdiensten. Voor het jaar 2012 gold, dat gemiddeld slechts 3,5% van de leden een wekelijkse kerkdienst in een evangelische kerk bezochten. Dat betekent dus dat 96,5% van de leden het niet meer nodig of zinvol vindt om de kerkdiensten te bezoeken.  Deze “turn-out-rate” laat de grote geestelijke noodtoestand zien, die in de landskerken heerst. Het lijkt erop dat zelfs bij de leden de mening heerst dat daar geen levend water te vinden is, dat kracht voor het leven van alledag schenkt. Men kan daaruit de conclusie trekken, dat nog niet 1 miljoen mensen in Duitsland praktiserende leden van de evangelische landskerken zijn.
 
Organisatorisch lukt het de bij de EKD aangesloten kerken nog zeer goed hun neergang te versluieren, want de kerkbelasting garandeert nog steeds een overvloedige stroom aan financiële middelen, die het enorme personele apparaat van de kerk overeind houdt. Zonder dit dwangsysteem van kerkbelasting, van overheidswege opgelegd, zouden de landskerken in korte tijd financieel niet meer dekkend en niet meer levensvatbaar zijn.
 
Een koerscorrectie van de evangelische kerk naar de fundamenten van het historische christendom, de Schriftgebonden leer van de Reformatie en een conservatieve ethiek is, naar de mens gesproken, niet te verwachten. Binnen de theologische faculteiten domineert de Schriftkritische uitleg, en moderne veranderaars hebben de leiding van de kerken strak in handen. Met de voortschrijdende neergang van de EKD-kerken is te observeren, dat de geloofsbasis steeds meer verzwakt en in het tegendeel van het bijbelse getuigenis verandert.
 
Naast de evangelische landskerken zijn er nog de vrije kerken (Freikirchen), die naar schatting zo’n 1 miljoen leden hebben. Ongeveer de helft daarvan zou echter een Arminiaanse ligging hebben. Slechts een minderheid belijdt de klassieke gereformeerde belijdenissen