Haben uns die Reformatoren und deren Erben heute noch etwas zu sagen?

Herdenkingsboek Van Heidelberg naar Dordrecht en terug

Machtigingsformulier

Uw donatie:
Uw gegevens:
Rekeninggegevens:
Ik machtig hierbij Stichting Vrienden van Heidelberg & Dordrecht om het opgegeven bedrag af te schrijven tot wederopzegging.