Bent u een vriend van Heidelberg en Dordrecht?

Überreiche Gnade

Überreiche Gnade
“Van alle verzoekingen die ik ooit in mijn leven gehad heb, is de twijfel met betrekking tot het zijn en het wezen van God en met betrekking tot de waarheid van het Evangelie het ergst en het moeilijkst te verdragen.”
In deze autobiografie laat John Bunyan de lezer in alle hoogten en diepten aan de overvloedige barmhartigheid van God in Christus deelhebben. Bijzonder wordt hier duidelijk, welke inzichten en moeite hem de zonde verklaarde; bovendien met welke aanvechtingen hij te strijden had en hoe God hem door alle omstandigheden heen gedragen heeft.
Omdat Bunyan zich niet onderwierp aan de Anglicaanse Staatskerk werd hij gearresteerd tijdens een bijeenkomst van enkele mensen om te preken. Hij werd voor een periode van zes jaar in Bedford gevangen gezet, totdat het tolerantie-edict de non-corformisten toeliet. Door voorspraak verkreeg hij zijn vrijheid. Maar korte tijd daarna werd hij in het jaar 1666 weer gearresteerd en dan voor zes andere jaren gevangen gezet. De cipier ontfermde zich zelfs over zijn erg lijden en behandelde hem zoals de Egyptische cipier met Jozef, doordat hij hem alle plichten en goederen in zijn hand gaf. Hij werd in 1672 uit de gevangenis ontslagen, maar in 1675 werd Bunyan wegens misachting van een preekverbod opnieuw voor zes maanden gevangen gezet.
Tijdens zijn gevangenschap schreef hij meerdere boeken. Het bekendste is “De christenreis naar de eeuwigheid”.

Engelse titel: Grace Abounding to Chief of Sinners vanJohn Bunyan
John Bunyan
€ 10,00

Winkelwagen

Geen producten in uw winkelmandje.
< Terug