Bent u een vriend van Heidelberg en Dordrecht?

Reformationspredigten

Reformationspredigten
Heinrich Bullinger (Bremgarten, 18 juli 1504 - Zürich, 17 september 1575) was een Zwitserse, protestantse theoloog en belangrijke reformator.

Hij was de opvolger van  Zwingli de bekende Zwitserse Hervormer. Büllingen was een minder omstreden persoon dan bijvoorbeeld de meer bekende reformatoren als Calvijn en  Luther. Dat hij een grote rol speelde in de Reformatie bleek pas later. Uit onderzoek is gebleken dat hij een van de bekendste theologen van de 16e eeuw was. Hij schreef 124 werken en zijn correspondentie omvatte meer dan 12.000 brieven. Hij schreef ook de Tweede Helvetische Belijdenis, die werd aangenomen door de Hervormden in Schotland, Hongarije, Polen, Oostenrijk, Roemenië, Bohemen en Slowakije als een geloofsbelijdenis. Hij is in Nederland vooral bekend geworden door zijn "Huisboek". Het geschrift bestaat uit vijf series van tien preken. In de 17e eeuw diende het als preekboek voor de zogenaamde ziekentroosters aan boord van de schepen van de Verenigde Oost-Indische Compagnie. Het Huisboek heeft ook doorgewerkt in de Heidelbergse Catechismus. Sommige formuleringen in de catechismus lijken zó aan deze prekenbundel te zijn ontleend. Dit boek stond vroeger in vrijwel alle pastorieën.

44 jaar stond Bullinger als predikant in de Gross unster , de hoofdkerk van Zurich. Zowel zijn ijver in de dienst des Heeren als zijn gastvrijheid was spreekwoordelijk. Dat ook nog naast zijn voorbeeldig vaderschap van 11 kinderen. Al zijn zonen werden predikant.
Onze vriend en medewerker van de RGH in Zwitserland, Pierrick Hildebrand hoopt op Bullinger te promoveren.Hij werkt als assistent voor het Zwitserse Reformatie instituut in Zurich. Waarlijk een studie die de moete waard is en veel waarde heeft voor de geestelijke erfenis van Zwitserland.

Hildebrand vond een oude predicatie van deze Reformator, bedoeld ter versterking van het geloof in alle nood en aan vechting. Het gaat over de Kananese vrouw uit Mattheus 15.
Het is een oude schat uit de tijd der Reformatie die vandaag niet minder actueel is dan toen.

Zuiver goud houdt zijn waarde ook al is het oud. Neem en lees! Deel 1 van Reformationspredigten. Hartelijk aanbevolen. M. Timmermans
Heinrich Bullinger
€ 1,50
Uitverkocht

Winkelwagen

Geen producten in uw winkelmandje.
< Terug