Bent u een vriend van Heidelberg en Dordrecht?

Rechtfertigung und Heiligung

Rechtfertigung und Heiligung
Door zijn prediking van de vrije genade van God, werd Krummacher tot een leidende voorvechter in de Nederrijnse opwekkingsbeweging. In onze tijd, die toch al een veel bescheidenere kost gewend is, kunnen de geschriften van Krummacher een uitdaging zijn. Toch koesteren wij de hoop, dat velen hulp en versterking ervaren door de duidelijke, kernachtige uitspraken en de uit de Schrift geputte getuigenissen van de oude Godsman.

“Ik geniet het voorrecht, een lid van de evangelisch-gereformeerde kerk te zijn en daar het ambt als dienaar te mogen uitoefenen en ben zo gelukkig tot haar met de innigste overtuiging toe te behoren. De vijand van alle fanatisme, die buitengewone directe openbaringen van God aan de mensen waant, terwijl hij het geschrevene gering acht, hang ik met mijn ganse ziel aan de Heilige Schrift en geloof – God zij geprezen – in ieder geval alles, wat Romeinen 9 zo goed,  als 1 Timotheüs 2:4 bevat, en verafschuw alles, wat met haar leringen en geboden niet overeenkomt – wat voor mooie schijn het ook nog hebben kan.”

Uit het voorwoord van de preek over Romeinen 6:1 en 24, die in het jaar 1820 uitgegeven is.
3L Verlag, Waldems, 2011
ISBN 978-3-941988-31-6
Voormalige Duitse titel: Gesammelte Ähren von Gottfried Daniel Krummacher
 
G.D. Krummacher
€ 10,00

Winkelwagen

Geen producten in uw winkelmandje.
< Terug