Bent u een vriend van Heidelberg en Dordrecht?

Luther für Heute

Luther  für  Heute
Ter gelegenheid van het 500 jarige Reformatie jubileum heeft de R.G.H.  het boekje  Luther voor deze tijd uitgebracht,  gefinancierd  door de stichting Vrienden van Heidelberg en Dordrecht.

Het beschrijft op een eenvoudige manier de twee belangrijkste werken van de grote Reformator, die zich toch een bedelaar wist te zijn voor Zijn God. Ten eerste  gaat het over de vrijheid van een christen mens.  Luther toont daarin aan dat een christen niet aan een kerkelijk regelement of aan een menselijk instituut of Paus gebonden is maar alleen aan Jezus Christus en het Woord van God.

Ten tweede gaat het over de onvrije wil van de mens.  Het is het antwoord van Luther tegen  ,, De vrije wil ’’  van de geleerde Erasmus die daarin de leer van de Rooms Katholieke kerk verdedigde en de centrale gedachten van de Reformatie afwees.

Na 500 jaar blijkt dat Luthers belijdenis nog niets aan actualiteit heeft ingeboet, sterker nog ; De brandende vragen over de zin van het leven en de rechte verhouding tussen God en de mens zijn in onze tijd zeker zo nodig als voor 500 jaar.                                                                                                        De vijf Sola’s der Hervormers vragen om het aandachtig onderzoeken van Gods Heilig Woord. Het boekje wordt door  Reformations-Gesellschaft-Heidelberg  geschonken aan de middelbare scholen die er belangstelling voor hebben.                                                                                                                  Ook blijkt het tot steun en bemoediging van sommige zo genaamde Freikirchen en kleine groepen die bidden om een nieuwe Reformatie in het Duits talige gebied. Binnen twee maanden na verschijning  van het boekje zijn er al 2500 verspreid onder de belangstellende.

Sebastian  Merk 
Sebastian Merk
€ 2,50
Uitverkocht

Winkelwagen

Geen producten in uw winkelmandje.
< Terug