Bent u een vriend van Heidelberg en Dordrecht?

Jona

Jona
In zeven indrukwekkende preken handelt Hermann Friedrich Kohlbrugge over de geloofsstrijd van Gods kinderen. Vaak voert de Heere hen dwars door zware nederlagen tot onverdiende zegeningen en een heerlijke overwinning.
 
Ook Jona beleefde dit toen hij voor God en de mensen zijn opstandigheid beleed, zich over boord liet werpen en uit de diepte tot God riep. Zoals bij Jona gaat iedere ware gelovige, te midden van aanvechting en verschrikking, iets bemerken van Gods genade. Het is de Heilige Geest Die hem zekerheid geeft en de redding toepast.
 
Werd het daarna beter met Jona? Nee, opnieuw handelde hij als een eigenzinnig mens. Wat een wonder dat God hem toen niet verwierp. Met vaderlijke liefde wilde Hij de profeet leren wat genade en lankmoedigheid zijn.
 
Op de leerschool van de Heere Jezus Christus gaan Gods kinderen zien dat Zijn wil volmaakt is. Ze worden gewillig gemaakt en leren buigen onder God. Zo leren ze van genade leven en komt het tot de ware geloofsgehoorzaamheid.
 
In zijn laatste preek laat Kohlbrugge zien wat de enige grond is van onze behoudenis uit nood en dood, zonde en vloek, en al het geweld van de hel. Het is Jezus Christus en Zijn gerechtigheid. Hem zij eeuwig lof en eer
H.F. Kohlbrugge.
€ 9,90

Winkelwagen

Geen producten in uw winkelmandje.
< Terug