Bent u een vriend van Heidelberg en Dordrecht?

Geborgen in Ihm

Geborgen in Ihm

Aan dit boek ligt een passage uit de profeet Jesaja ten grondslag, die de komst van de beloofde Messias aankondigt en van Zijn rol als lijdende Knecht van God handelt. “Het gekrookte riet zal Hij niet verbreken, en de rokende vlaswiek zal Hij niet uitblussen; met waarheid zal Hij het recht voortbrengen.” Ons wordt voor ogen gesteld de dienst van Jezus in al Zijn zachtmoedigheid en in al Zijn barmhartigheid jegens de zondaar: “Daarom wilde Hij ons doen belijden, dat Hij voor Zichzelf het genadeverbond ingezet heeft, om in Christus over de meest boze en onze meest gevreesde vijanden te triomferen, dat Zijn gedachten niet onze gedachten zijn (Jesaja 55:8); dat Hij God en niet een mens is (Hosea 11:9); dat in Hem breedte, lengte, diepten en hoogten van genade over alle diepten van onze zonden en ellende zijn (Éfeze3:18); dat wij nooit in zo’n verloren toestand zullen zijn die reden tot vertwijfeling geeft met de gedachte, dat onze zonden ja die zonden van mensen zijn, Zijn genade ja de genade van een oneindig God is.”

Het lukt Sibbes om op tactvolle wijze christenen in het volgen te troosten en te bemoedigen. Dit literair meesterwerk biedt pastorale raad voor het christelijk leven. Hoewel theologisch zeer diepgaand, is het verbazingwekkend praktisch. Sibbes is in zijn uitwerkingen meevoelend, maar beslist. Op eenvoudige wijze en Bijbels gefundeerd moedigt hij aan, om te midden van de nood troost te vinden, doordat men naar de overwinning uitziet en niet aan de goedheid van Christus tot ons twijfelt.

3L Verlag Friedberg; 2007.
ISBN 978-3-935188-92-0
Nederlandse titel: Het gekrookte riet
Engelse Titel: The Bruised Reed by van Richard Sibbes
 

Richard Sibbes
€ 10,00

Winkelwagen

Geen producten in uw winkelmandje.
< Terug