Bent u een vriend van Heidelberg en Dordrecht?

Das paradiesische Evangelium

Das paradiesische Evangelium
"Het is zeker onder alle goede theologen dat de eerste drie hoofdstukken van het eerste boek van Mozes de hele Schrift bevatten, dat de profeten en apostelen door de Geest daaruit de hele leer van de zaligheid hebben geput, en dat zij steeds weer terugkeren naar wat daarin staat."
 
Met deze woorden leidt Hermann Friedrich Kohlbrügge (1803-1875) zijn grote preek over Genesis 3 in. Deze preek en twee andere, naast een slotbeschouwing van Eduard Böhl (1836-1903), interpreteren dit fundamentele Bijbelgedeelte, waarin de verdere geschiedenis, zoals wij die in de Heilige Schrift aantreffen, reeds in grondtrekken herkenbaar is: daar leren wij over de ellende van de mens door de zondeval, maar ook over Gods genade in het zenden van een Verlosser. Hij moest tegelijkertijd van menselijke en goddelijke oorsprong zijn. Verder zien we zowel zijn verlossingswerk als hoe het de zondaar ten goede komt door het geloof. zondaar door het geloof en de daaruit voortvloeiende vrucht van dankbaarheid.
 
Pb., 196 paginas 
 
ISBN: 978-3-948475-50-5
 
Artikelnummer: 819750 
Hermann Friedrich Kohlbrügge
€ 9,90

Winkelwagen

Geen producten in uw winkelmandje.
< Terug