Vrienden van Heidelberg en Dordrecht
Die ewige Ruhe der Heiligen - Richard Baxter

Die ewige Ruhe der Heiligen

Richard Baxter

€22,90

Hoe zal het zijn in de hemel? Wie zullen er zijn? Hoe kunnen we ons voorbereiden op de hemel? De auteur gaat tot op de bodem in op deze en alle aanverwante vragen en vat alles samen wat de Schrift over de hemel openbaart.

De puritein Richard Baxter moedigt lezers aan zich niet te laten afleiden of ontmoedigen door het tijdelijke, maar zich te richten op het eeuwige. Hij behandelt moeilijke onderwerpen zoals zonde, lijden en doodsangst, maar benadrukt ook de genade van God en hoe de belofte van de hemel het leven op aarde verrijkt.

Baxter schreef het boek als dertigjarige tijdens een ernstige ziekte waarvan hij herstelde. Het boek werd een bestseller tijdens zijn leven en wordt vandaag de dag nog steeds veel gelezen.

“De eeuwige rust van de heiligen is de gezegende staat van een christen die zijn cursus heeft voltooid; want het is de volmaakte gemeenschap van de vervolmaakte heiligen met God.”

“O, dat christenen de gang van de hemel zouden leren, en hun vreugde in God zouden hebben terwijl ze leven!” - Richard Baxter

328 Bladzijde
ISBN: 978-3-948475-82-6

Lees meer

Recent verschenen

Bekijk alle boeken


Presentatie stichting

Wilt u een voorlichting aanvragen?

Meer informatie over voorlichtingen
Wilt u ons steunen?

Help mee boeken vertalen voor onze buren!

Wordt vriend

Onze doelstelling:

Vertalen naar de Duitse taal

Vertalen

naar de Duitse taal
Gods woord in Duitstalige gebieden

Gods woord

in Duitstalige gebieden