Bent u een vriend van Heidelberg en Dordrecht?

Kerkhistorische reis 2019 D.V. 21 tm 25 oktober a.s. ( wk. 43)

Reeds geruime tijd zijn we hard aan het werk om onze Kerkhistorische reis 2019 te organiseren. De reis richt zich vooral op de Reformatie in Noord-Duitsland.Veel aandacht voor, met name Hendrik van Zutphen, de hervormer van Bremen, maar ook Johannes Bugenhagen die heel veel heeft betekend voor het ordenen van het kerkelijk leven in die roerige tijd. Behalve bezoek aan een aantal plaatsen in N. Duitsland, hopen we ook een uitstapje naar Denemarken te maken. Ongeveer halverwege maart a.s. kunt u de complete informatie hier vinden en u aanmelden. Het hoopt weer een mooie en waardevolle reis te worden.

Organisatie kerkhistorische reizen

Vanaf 2008 organiseert M. Timmermans namens de stichting kerkhistorische reizen. Het doel van deze themareizen is om ons werk meer bekendheid te geven bij onze reformatorische achterban en kerkleden te ontmoeten in het Duitstalige gebied.
Immers in het verleden was er sprake van een Duitse moeder en een Nederlandse dochterkerk. Zo is het veelzeggend dat vanaf de Reformatie meer dan duizend Duitse predikanten onze protestantse kerk als voorgangers hebben gediend.
 
Naast andere oorzaken hebben de vreselijke wereldoorlogen deze band verwoest. Duitsland is onze vijand geworden en in de begintijd van de stichting kwamen er wel brieven binnen met de boze of verdrietige vraag of we die nazi’s überhaupt wel op moeten zoeken met ons reformatorisch gedachtegoed. Hun kerken blijven nagenoeg leeg en dat ze hun eigen Heidelbergse Catechismus niet meer kennen is hun eigen schuld. Ze lopen de verkeerde leiders na! Ja, dat is nog waar ook, maar hoe is het bij ons gesteld? Zijn wij beter?
 
De reizen zijn gepland in oktober, en ieder jaar gaat er een predikant uit één van onze reformatorische kerken  mee. Hij verzorgt dan een meditatie en onder begeleiding van een gerenommeerde organist worden diverse psalmen in het Nederlands maar ook in het Duits gezongen. Als het enigszins mogelijk is nodigt de stichting de plaatselijke gemeente uit, om samen naar Gods woord te luisteren en te zingen. En dikwijls zijn ze verwonderd door de verrassende actualiteit van  die “oude theologie”.
En .. ze waarderen onze psalmen, vooral die in het Duits gezongen worden met bovenstem. Als we de oude banden weer aan willen knopen helpen de jaarlijkse kerkhistorische reizen daaraan mee. Het zijn in zeker opzicht evangelisatiereizen! Geeft u tijdig op om teleurstelling te voorkomen.