Bent u een vriend van Heidelberg en Dordrecht?

Vacature: Secretaris

Profiel Secretaris
 • Staat van harte achter de doelstelling van onze stichting
 • Is lid van één van de kerkgenootschappen die onze stichting dragen
 • Heeft hart en oog voor de geestelijke nood in Duitstalige gebieden en in Turkije
 • Leest en spreekt de Duitse en Engelse taal en is bereid zich daarin (zo nodig) te ontwikkelen
 • Kent de Duitse cultuur en gewoonten of is bereid zich daarin te verdiepen
 • Is lid van het bestuur en is contactpersoon van de stichting
 • Voert de correspondentie en behandelt de email berichten via info@svvhed.org
 • Onderhoudt de externe contacten van de stichting in Nederland en Duitsland (uitgevers, samenwerkingspartners, e.d.)
 • Stelt beleidsstukken op en bereidt de bestuursvergaderingen voor
 • Coördineert de samenstelling van de periodieke nieuwsbrief
 • Participeert (waar nodig) in werkgroepen
Voor meer informatie over de functie van secretaris kunt u contact opnemen met ds. C. Sonnevelt, voorzitter van de stichting, tel.: 078-2001244 of met de huidige secretaris, de heer J. de Vin, tel.: 0180-510890 of via ons emailadres info@svvhed.org
< Terug