Bent u een vriend van Heidelberg en Dordrecht?

Vacature: Notulist(e)

Vacature: Notulist(e)
 • Staat van harte achter de doelstelling van onze stichting 
 • Is lid van één van de kerkgenootschappen die onze stichting dragen 
 • Gaat vertrouwelijk om met de vanuit de functie ter beschikking komende informatie 
 • Verstuurt tijdig de uitnodiging voor de bestuursvergaderingen, met de met de secretaris afgestemde agenda en bijlagen 
 • Neemt kennis van de inhoud van de agenda en vergaderstukken ter voorbereiding op de bestuursvergadering 
 • Maakt tijdens de bestuursvergaderingen aantekeningen en werkt deze uit tot concept-notulen 
 • Stemt de inhoud van de concept-notulen af met de voorzitter en de secretaris 
 • Verspreidt de geaccordeerde notulen onder de leden van het bestuur en de voorlichters 
 • Draagt zorg voor de ondertekening van de door het bestuur goedgekeurde notulen  
 • Archiveert de ondertekende notulen 
 • Is accuraat en faciliterend 
 • Is, i.v.m. de vergaderplaats van het bestuur, bij voorkeur woonachtig in de regio rond Alblasserdam/Sliedrecht
Voor meer informatie over de functie van notulist(e) kunt u contact opnemen met ds. C. Sonnevelt, voorzitter van de stichting, tel.: 078-2001244 of met de secretaris, de heer J. de Vin, tel.: 0180-510890 of via ons emailadres info@svvhed.org
< Terug