Bent u een vriend van Heidelberg en Dordrecht?

ANBI Verantwoording

Beloningsbeleid: Bestuurders ontvangen geen beloning.  
 
Balans per 31-12-2016  

ACTIVA

 

Vaste activa

0,00

Vlottende activa  

159.925,00

Totaal   159.925,00
     

PASSIVA

 

Vaste passiva

121.125,00

Vlottende passiva

38.800,00

Totaal   159.925,00
       


Winst en Verliesrekening 2015

             

Baten

     

       

 

Giften particulieren     32.801,00        

 

Giften bedrijven     13.850,00        

 

Giften kerken     21.175,00        

 

Overige inkomsten     11.609,00        

 

Totaal       79.435,00          
                   

Lasten

     

         
Kosten vertaalwerk en drukwerk    

10.805,00

         
Overige kosten    

45.450,00*

         
Totaal       56.255,00          
                   
Resultaat       23.180,00          
                   

Begin 2017 is een grote opdracht gegeven voor vertaling t.b.v € 45.000,--

*inclusief gedenkboekje