Bent u een vriend van Heidelberg en Dordrecht?

Welkom


Heeft de Reformatie ons vandaag nog iets te zeggen?Wij zijn ervan overtuigd!

Literatuur verspreiding Duitsland

In het land waar ooit de Reformatie begon, is grote behoefte aan gereformeerde literatuur. Onze stichting wil daar een bijdrage aan leveren. Het afgelopen decennium mochten vertaalde werken worden uitgegeven, vooral in de Duitse taal, maar inmiddels ook in de Turkse taal. Naast verhandelingen, prekenbundels en meditatieve werken is ook een catechetisch geschrift en een Psalmboek gepubliceerd. Het is onze bede dat op deze wijze gemeenten en predikanten, ja de Duitstalige landen als geheel, naar hun wortels terugkeren.

De drie sola’s (sola scriptura: ‘alleen door de Schrift’, sola gratia: ‘alleen door genade’, sola fide: ‘alleen door het geloof’) vormen de basis van de leer en de praktijk van de stichting. Op plaatsen waar eens het Evangelie van vrije genade mocht klinken wordt daar nu, aan het begin van de 21e eeuw, weinig of niets van teruggevonden. Dankbaar voor deze grote werken van God in het verleden, mogen wij als Stichting van tijd tot tijd iets aan de Duitstaligen teruggeven, door nieuwe vertalingen van inmiddels veelal in vergetelheid geraakte werken van Puriteinen en andere oudvaders in de lijn van Heidelberg en Dordrecht. Recent kon in het Duits het vierde deel van de Bijbelverklaring van Matthew Henry beschikbaar gesteld worden.

Geestelijke armoede in Duitsland

God geeft ons als christenen de dure plicht om wat we van Zijn Woord hebben ontvangen, niet alleen door te geven aan wie het nog niet kennen, maar ook terug te geven aan wie het kwijt raakten. Daarbij moet het heil van onsterfelijke zielen voor alles zwaar wegen. Met name de bedroevende situatie in kerk en theologie moet ons daarbij aansporen om gezond geestelijk voedsel aan onze oosterburen voor te houden. De prediking van algemene verzoening, gepaard gaande met de allesverwoestende Schriftkritiek, heeft Duitsland geestelijk uitgehold!

Op deze website kunt u kennis nemen van ons werk, de contacten die er inmiddels in Duitsland maar ook in andere landen gelegd zijn en de resultaten die we tot dusver onder Gods zegen mochten bereiken. Hopelijk mag het u stimuleren om zich bij ons belangrijke werk betrokken te (blijven) voelen.

Jongeren voor Duitsland

Graag zouden we ook meer jonge mensen willen betrekken bij dit mooie werk voor onze Duitse naaste. Er zijn dingen die juist jongeren heel goed kunnen doen. Wat voor dingen zijn dat? Op deze vraag komen we nog terug (zie onder “Jongeren”).
 
Boeken tip
Die Zehn Gebote Met dit tweede deel van de trilogie van Thomas Watson krijgt u een van de meest nuttige opmerkingen over de 10 geboden.
In...
Die Zehn Gebote
€ 14,50
Meer info >
Laatste nieuws
18-apr
Nieuwsbericht over de Kerkhistorische Reis 2017
Opnieuw is er een interessante themareis samengesteld, voor meer info en of aanmelding klik dan op de onderstaande button.
Meer lezen >
Voorlichting
Wilt u geïnformeerd worden over ons werk met een presentatie? Vraag een voorlichting aan.
Aanvragen >